Zmniejszenie wcisku – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Zmniejszenie wcisku Montażowe zmniejszenie wcisku W przypadku złącza wtłaczanego następuje zmniejszenie wcisku wynikające z odkształcenia plastycznego wierzchołków nierówności czopa i tulei   Gdy połączenie jest wtłączane, wcisk ulega zmniejszeniu z uwagi na...