Temperatura ogrzania piasty i oziębienia wału – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Temperatura ogrzania piasty złącza skurczowego i oziębienia czopa złącza rozprężnego Temperatura ogrzania piasty Gdzie α_t – współczynnik rozszerzalności cieplnej t_m – temperatura montażu δε_m – wymagany względny luz montażowy (0,001- 0,0015)...