Rozkład obciążeń na wpuście pryzmatycznym – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Rozkład obciążenia na wpuście Mechanizm przenoszenia obciążeń z wału na wpust   Gdzie: P-siłą wypadkowa działająca na boczną ścianę wpustu e-odległość między siłami z pary sił P’ – siłą wypadkowa z nacisku na dno rowka wpustowego w czopie T-siła tarcia na...

Co to połączenie wpustowe – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Połączenia z wpustem pryzmatycznym – co to połączenie wpustowe Co to połączenie wpustowe Połączenie wpustowe jest połączeniem za pomocą elementu przenoszącego moment skręcający w postaci „wpustu”. Zazwyczaj wpusty są wciskane bez luzu w specjalnie wykonanych na...

materiały stosowane na wpusty pryzmatyczne – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Materiały stosowane na wpusty  Materiały i dopuszczalne naprężenia Materiały Połączenia spoczynkowe Połączenia ruchowe Wpust Piasta p_dop [MPa] P_dop[MPa] St6 St7 Żeliwo szare ~30-50 ~20-40 St6 St7 Stal staliwo ~60-90 ~120-200 St7 Stal, czop i piasta utwardzone...