Podział wałów – Informacje ogólne

Podział wałów Wał – część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami i służąca do przenoszenia momentu obrotowego. Na wale mogą być osadzone koła zębate, piasty, tarcze hamulcowe i inne...

informacje ogólne o połączeniach czopowo cylindrycznych – Połączenia cierne czopowe cylindryczne

Połączenia cierne – czopowo cylindryczne Połączenie cierne, czopowe cylindryczne-wciskowe – Połączenie oparte na wcisku jednego elementu w drugi oraz wykorzystanie odkształceń w zakresie sprężystości i wykorzystanie energii sprężystości elementów w celu...