tarcie toczne – Informacje ogólne

Tarcie toczne Tarcie toczne – spowodowane jest nierównomiernym rozkładem nacisków spowodowanym histerezą odkształceń na powierzchni styków elementu tocznego i elementu, po którym owy się toczy.   gdzie : d – średnica elementu tocznego  Dla łożyska tocznego,...