Pasowanie – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Pasowanie dla połączeń wciskowych Pasowanie W przypadku elementów wykonanych ze stali  (materiału ciągliwego) – nie obowiązują żadne zasady doboru pasowań. Jedynym warunkiem jest spełnienie Gdzie: F_1z – górna odchyłka wałka/czopa . G_2w – dolna odchyłka...