Pasowanie wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Pasowanie wpustów Przykładowe opcje pasowań na zasadzie: stałego otworu   na zasadzie stałego wałka     Użycie zasady stałego wałka pozwala nam na użycie takich samych wpustów bez konieczności zamiany ich geometrii. Jedynie zmiany geometrii rowka...