Warunki wytrzymałościowe wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Warunek wytrzymałości wpustu Warunek wytrzymałości wpustu liczymy z warunku wytrzymałości ze względu na dopuszczalne naciski powierzchniowe pdop  Warunkiem wyboru wpustu jest obliczenie długości lo wpustu. Parametrem początkowym do zaczęcia obliczeń jest moment...