Określanie grubości piasty dla wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Określanie grubości piasty stosunek c_1 grubości piasty g_p , średnica czopa d Dla grubości czopa zależnego jedynie od momentu skręcającego     Ostatecznie grubość piasty     Tablica wyznaczania grubości piasty Połączenie czopa z materiału ST5...