materiały stosowane na wpusty pryzmatyczne – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Materiały stosowane na wpusty  Materiały i dopuszczalne naprężenia Materiały Połączenia spoczynkowe Połączenia ruchowe Wpust Piasta p_dop [MPa] P_dop[MPa] St6 St7 Żeliwo szare ~30-50 ~20-40 St6 St7 Stal staliwo ~60-90 ~120-200 St7 Stal, czop i piasta utwardzone...