Obciążenie złącza – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Obciążenie złącza  Warunek który musi zostać spełniony aby zapewnić działanie złącza: Obciążenie w postaci siły stycznej P nie może przekroczyć najmniejszej siły tarcia w złączu. Gdzie: P – obciążenie T – rozporządzalna siła tarcia w złączu F- pole...