obliczenia połączeń ciernych – Połączenia cierne czopowe stożkowe – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe – stożkowe  Obliczenia Obliczenia można wykonywać ze względu na:  1) na wytrzymałość połączenia śrubowego, jeśli docisk generowany jest przez śrubę  2) na wgniatanie czopa z piastą Wzory obliczeniowe dla połączenia czopowego-stożkowego...