Odkształcenia elementów łączonych – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Odkształcenia elementów łączonych Złącze wciskowe Obciążanie złącza wciskowego momentem gnącym  przed zmontowaniem, przygotowanie elementów do wcisku   po zmontowaniu   naprężenia na elementach łączonych Ogólny wzór na odkształcenia względne dla czopa...