Odkształcenia elementów łączonych – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Odkształcenia elementów łączonych Złącze wciskowe Obciążanie złącza wciskowego momentem gnącym  przed zmontowaniem, przygotowanie elementów do wcisku   po zmontowaniu   naprężenia na elementach łączonych Ogólny wzór na odkształcenia względne dla czopa...

Temperatura ogrzania piasty i oziębienia wału – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Temperatura ogrzania piasty złącza skurczowego i oziębienia czopa złącza rozprężnego Temperatura ogrzania piasty Gdzie α_t – współczynnik rozszerzalności cieplnej t_m – temperatura montażu δε_m – wymagany względny luz montażowy (0,001- 0,0015)...