Trygonometria

Trygonometria Definijce Zależność między kątami α+β+γ=180° γ=90° α+β=90°→ α=90°-β,  β= 90°-α   Zmienność funkcji...