Zamiana Koni Mechanicznych na Kilowaty

      Jedn.

 

Dzies.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,74 1,47 2,21 2,94 3,68 4,41 5,15 5,88 6,62
1 7,35 8,09 8,83 9,56 10,30 11,03 11,77 12,50 13,24 13,97
2 14,71 15,45 16,18 16,92 17,65 18,39 19,12 19,86 20,59 21,33
3 22,06 22,80 23,54 24,27 25,01 25,74 26,48 27,21 27,95 28,68
4 29,42 30,16 30,80 31,63 32,36 33,10 33,83 34,57 35,30 36,04
5 36,77 37,51 38,25 38,98 39,72 40,45 41,19 41,92 42,66 43,39
1 KM=0,735498749kW

Zamiana Kilowatów na Konie Mechaniczne 

      Jedn.

 

Dzies.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0,00

1,36

2,72

4,08

5,44

6,80

8,16

9,52

10,88

12,24

1

13,60

14,96

16,32

17,68

19,03

20,39

21,75

23,11

24,47

25,83

2

27,19

28,55

29,91

31,27

32,63

33,99

35,35

36,71

38,07

39,43

3

40,79

42,15

43,51

44,87

46,23

47,59

48,95

50,31

51,67

53,03

4

54,38

55,74

57,10

58,46

59,82

61,18

62,54

63,90

65,26

66,62

5

67,98

69,34

70,70

72,06

73,42

74,78

76,14

77,50

78,86

80,22

1 kW=1,35962162KM

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa   X = X1*X2*X3*X4     Tablica wielkości składowych współczynników bezpieczeństwa . X1 Współczynnik pewności informacji 1,1 przeprowadzone badania wytrzymałościowe materiału i...

Współczynnik y i m uszczelek według ASME

Wartości współczynników m i y uszczelek  Wartości współczynników m i y uszczelek dla najpopularniejszych materiałów uszczelek są dostępne w normie ASME BPVC Sec VIII Div 1 w tabeli 2-5.1 m – współczynnik uszczelki - wartości współczynnika m uszczelki są używane...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Obliczenia konstrukcji spawanych Obliczenia Spoiny skręcanej i zginanej Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni   299 792 458 m*s^−1 c Stała grawitacji   6,674 30(15)*10^−11 m^3*kg^−1*s^−2 G Stała magnetyczna 4π*10^−7 = 1,256 637 062 12(19) *10^−6 N*A^−2 µ0 Stała elektryczna...

Wzory i wykresy dla zginania belek przy stałym obciążeniu

 Tablice obciążeń belek z wykresami sił tnących i momentów gnących. T - siła tnącaMg - moment gnącyf - trzałka ugięciaθ - kąt linii ugięcia belkiE - moduł YoungaJ - moment bezwładności względem osi obojętnej przy zginaniu

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni  ...

Tablice fizyczne

Tablice FizyczneTablica wielkości fizycznych ciał stałych Nazwa Gęstość w temp. 18*C    ...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego...

Tabele geometryczne

Tablice Geometryczne

Jednostki miar

Jednostki miarUkład jednostek miar  - Uporządkowany, utworzony według określonych zasad, zbiór...

Trygonometria

TrygonometriaDefinijceZależność między kątami α+β+γ=180° γ=90° α+β=90°→ α=90°-β,  β= 90°-α  ...

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa   X = X1*X2*X3*X4...

Zamiana Cala angielskiego na milimetry

Zamiana Cala angielskiego na milimetry  Tablica przeliczeń długości z cali angielskich na...

Przeliczniki jednostek podstawowych wielkości fizycznych

Zamiana jednostek podstawowych wielkości fizycznych Wielkość fizyczna Symbol ogólny Symbol...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...