Wartości współczynników m i y uszczelek

 

Wartości współczynników m i y uszczelek dla najpopularniejszych materiałów uszczelek są dostępne w normie ASME BPVC Sec VIII Div 1 w tabeli 2-5.1

m – współczynnik uszczelki – wartości współczynnika m uszczelki są używane jako mnożnik do określenia niezbędnego obciążenia ściskającego uszczelki, aby zachować szczelność, gdy uklad jest pod ciśnieniem

y – minimalne obciążenie uszczelki, dla uszczelek gumowych  = 0, Współczynnik y uszczelki jest wymagany do obliczenia początkowego obciążenia uszczelki wymaganego w warunkach temperatury atmosferycznej, gdy nie działa wewnętrzne ciśnienie płynu. Jest wyrażane w jednostkach ciśnienia kPa

Tablica wielkości współczynników m i y niektórych (orientacyjne wartości ) uszczelek wykonanych z różnych materiałów.

Materiał Uszczelki Współczynnik uszczelki (m) Współczynnik –   y (Kpa)
Typy samoenergetyzujące np. O-ringi, metaliczny C-ring, U-ring 0 0
Blacha falista    
Miękkie aluminium 2.5 20,000
Miękka miedź lub mosiądz 2.75 26,000
Żelazo lub miękka stal 3 31,000
Monel lub 4%-6% chrom 3.25 38,000
Stal nierdzewna i stopy niklu np. inconel 3.5 45,000
Metaliczna falista    
Miękkie aluminium 2.75 26,000
Miękka miedź lub mosiądz 3 31,000
Żelazo lub miękka stal 3.25 38,000
Monel lub 4%-6% chrom 3.5 45,000
Stal nierdzewna i stopy niklu np. inconel 3.75 52,000
Płaska metalowa    
Miękkie aluminium 4 61,000
Miękka miedź lub mosiądz 4.75 90,000
Żelazo lub miękka stal 5.5 124,000
Monel lub 4%-6% chrom 6 150,000
Stal nierdzewna i stopy na bazie niklu np. inconel 6.5 180,000
Pierścieniowe metalowe    
Żelazo lub miękka stal 5.5 124,000
Monel lub 4%-6% chrom 6 150,000
Stal nierdzewna i stopy na bazie niklu np. inconel 6.5 180,000

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa   X = X1*X2*X3*X4     Tablica wielkości składowych współczynników bezpieczeństwa . X1 Współczynnik pewności informacji 1,1 przeprowadzone badania wytrzymałościowe materiału i...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Obliczenia konstrukcji spawanych Obliczenia Spoiny skręcanej i zginanej Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni   299 792 458 m*s^−1 c Stała grawitacji   6,674 30(15)*10^−11 m^3*kg^−1*s^−2 G Stała magnetyczna 4π*10^−7 = 1,256 637 062 12(19) *10^−6 N*A^−2 µ0 Stała elektryczna...

Wzory i wykresy dla zginania belek przy stałym obciążeniu

 Tablice obciążeń belek z wykresami sił tnących i momentów gnących. T - siła tnącaMg - moment gnącyf - trzałka ugięciaθ - kąt linii ugięcia belkiE - moduł YoungaJ - moment bezwładności względem osi obojętnej przy zginaniu

Przeliczniki jednostek podstawowych wielkości fizycznych

Zamiana jednostek podstawowych wielkości fizycznych Wielkość fizyczna Symbol ogólny Symbol...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego...

Trygonometria

TrygonometriaDefinijceZależność między kątami α+β+γ=180° γ=90° α+β=90°→ α=90°-β,  β= 90°-α  ...

Tabele geometryczne

Tablice Geometryczne

Wzory i wykresy dla zginania belek przy stałym obciążeniu

 Tablice obciążeń belek z wykresami sił tnących i momentów gnących. T - siła tnącaMg - moment...

Zamiana Koni Mechanicznych na Kilowaty i Kilowatów na Konie Mechaniczne

Zamiana Koni Mechanicznych na Kilowaty       Jedn.   Dzies. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 0,74 1,47...

Zamiana Cala angielskiego na milimetry

Zamiana Cala angielskiego na milimetry  Tablica przeliczeń długości z cali angielskich na...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni  ...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa   X = X1*X2*X3*X4...