Stałe Fizyczne

Stałe uniwersalne

Stała

Wartość Jednostka Symbol

Prędkość światła w próżni

 

299 792 458 m*s^−1 c

Stała grawitacji

 

6,674 30(15)*10^−11 m^3*kg^−1*s^−2 G
Stała magnetyczna

4π*10^−7 =

1,256 637 062 12(19) *10^−6

N*A^−2 µ0
Stała elektryczna

107/4πc² =

8,854 187 8128(13)*10^−12

F*m^−1 ε0
Stałe Fizykochemiczne

Stała Avogadro (liczba Avogadro)

 

6,022 140 76*10^23 Mol^−1 NA

Stała Boltzmanna

 

1,380 649*10^−23

J*K^−1

 

k

Stała Faradaya

 

96 485,332 12 C*mol^−1 F

Stała gazowa (na 1 mol)

 

8,314 462 618 J*mol^−1*K^−1 R

Stała Loschmidta

(w T = 273,15 K, p = 100 kPa)

 

 

2,651 645 804*10^25 M^−3 n0

Objętość molowa gazu doskonałego(w T = 273,15 K, p = 101 325 Pa)

 

 

22,413 969 54*10^−3 M^3*mol^−1 vm

Stała przesunięć Wiena

 

2,897 771 955*10^−3

M8K

 

b

Stała Rydberga

 

10 973 731,568 160(21) M^−1 R

Stała Stefana-Boltzmanna

 

5,670 374 419*10^−8

W*m^−2*K^−4

 

σ
Stałe Plancka

Stała Plancka

 

6,626 070 15*10^−34 J*s h
4,135 667 696*10^−15 eV*s

Zredukowana stała Plancka

 

1,054 571 817*10^−34 J*s ħ
6,582 119 569*10^−16 eV*s

Masa Plancka

 

2,176 434(24)*10^−8 kg mP

Długość Plancka

 

1,616 255(18)*10^−35 m lP

Czas Plancka

 

5,391 247(60)*10^−44 s tP
Stałe Elektromagnetyczne
Masy

Jednostka masy atomowej

 

1,660 539 066 60(50)*10^−27 kg mu

Masa spoczynkowa protonu

 

1,672 621 923 69(51)*10^−27 kg

Masa spoczynkowa elektronu

 

9,109 383 7015(28)*10^−31 kg
5,485 799 090 65(16)*10^−4

u

 

Masa spoczynkowa neutronu

 

1,674 927 498 04(95)*10^−27 kg

Ładunek elementarny

 

1.602 176 634*10^−19

C

 

e
Impedancja właściwa próżni

1,5*10^−10

376,730 313 668(57)

Ω

 

Z0

Magneton Bohra

 

9,274 010 0783(28)*10^−24 J*T^−1 μB

Magneton jądrowy

 

5,050 783 7461(15)*10^−27 J*T^−1 μN

Promień atomu Bohra

 

5,291 772 109 03(80)*10^−11 m

Stała struktury subtelnej

 

7,297 352 5693(11)*10^−3 α

Odwrotność stałej struktury subtelnej

 

137,035 999 084(21)
Czynnik g elektronu −2,002 319 304 362 56(35) ge
Energie

Energia Hartree’go

 

4,359 744 722 2071(85)*10^−18 J
Energia spoczynkowa elektronu 8,187 105 7769(25)*10^−14 J
0,510 998 950 00(15) MeV
Energia spoczynkowa protonu 938,272 088 16(29)

MeV

 

Energia spoczynkowa neutronu 939,565 420 52(54)

MeV

 

Stosunki
Stosunek ładunku do masy dla elektronu −1,758 820 010 76(53)*10^11

C*kg^−1

 

Stosunek żyromagnetyczny protonu

 

2,675 221 8744(11)•10^8 S^−1•T^−1
Stosunek momentu magnetycznego protonu  do magnetonu Bohra 1,521 032 202 30(46)*10^−3
Momenty

Moment magnetyczny elektronu

 

−9,284 764 7043(28)*10^−24 J•T^−1
Moment magnetyczny protonu 1,410 606 797 36(60)*10^−26 J*T^−1

Współczynnik żyromagnetyczny protonu

 

42,577 478 518(18)

MHz*T^−1

 

Stałe Promieniowania

Pierwsza stała promieniowania

 

3,741 771 852*10^−16 W*m^2

Druga stała promieniowania

 

1,438 776 887*10^−2 m*K

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Wzory i wykresy dla zginania belek przy stałym obciążeniu

 Tablice obciążeń belek z wykresami sił tnących i momentów gnących. T - siła tnącaMg - moment gnącyf - trzałka ugięciaθ - kąt linii ugięcia belkiE - moduł YoungaJ - moment bezwładności względem osi obojętnej przy zginaniu

Przeliczniki jednostek podstawowych wielkości fizycznych

Zamiana jednostek podstawowych wielkości fizycznych Wielkość fizyczna Symbol ogólny Symbol wymiarowy Jednostki Nazwa Symbol Wartość   Długość s, lL metr m 1m=100cm=1000mm kilometr km 1km =1000m decymetr dm 1dm=0,1m=10cm centymetr cm 1cm=0,01m=10mm milimetr mm...

Zamiana Cala angielskiego na milimetry

Zamiana Cala angielskiego na milimetry  Tablica przeliczeń długości z cali angielskich na milimetry. 1’’=25,4mm cal mm cal mm cal mm cal mm cal mm 1/64 0,3969 33/64 13,097 1/32 0,7938 1/16 1,5875 0,01 0,254 3/64 1,1906 35/64 13,891 3/32 2,3813 3/16 4,7625 0,02 0,503...

Tablice fizyczne

Tablice FizyczneTablica wielkości fizycznych ciał stałych Nazwa Gęstość w temp. 18*C     [kg/m3] Współczynnik rozszerzalności liniowej 0-100*C   [α*106] Ciepło właściwe przy 18*C     10^2 [J/kg*K] Przewodność cieplna przy 18*C    ...

Przeliczniki jednostek podstawowych wielkości fizycznych

Zamiana jednostek podstawowych wielkości fizycznych Wielkość fizyczna Symbol ogólny Symbol...

Zamiana Cala angielskiego na milimetry

Zamiana Cala angielskiego na milimetry  Tablica przeliczeń długości z cali angielskich na...

Tabele geometryczne

Tablice Geometryczne

Zamiana Koni Mechanicznych na Kilowaty i Kilowatów na Konie Mechaniczne

Zamiana Koni Mechanicznych na Kilowaty       Jedn.   Dzies. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 0,74 1,47...

Wzory i wykresy dla zginania belek przy stałym obciążeniu

 Tablice obciążeń belek z wykresami sił tnących i momentów gnących. T - siła tnącaMg - moment...

Tablice fizyczne

Tablice FizyczneTablica wielkości fizycznych ciał stałych Nazwa Gęstość w temp. 18*C    ...