Zamiana jednostek podstawowych wielkości fizycznych

Wielkość fizyczna

Symbol ogólny

Symbol wymiarowy

Jednostki
Nazwa Symbol

Wartość

 

Długość s, l
L
metr m 1m=100cm=1000mm
kilometr km 1km =1000m
decymetr dm 1dm=0,1m=10cm
centymetr cm 1cm=0,01m=10mm
milimetr mm 1mm=0,001m=1000µm
mikrometr µm 1µm = 10-6m
angstrem å 1Å =10-10m
mila morska 1 mila morska=1852m
Pole

A,S,F

L^2

metr kwadratowy m2 1m2 =102 cm2 = 10 cm2 = 10-6 km2
decymetr kwadratowy

dm2

 

1 dm2 =10-2 m2 = 102 cm2

 

centymetr kwadratowy

cm2

 

1 cm2 = 10-4 m2 = 102 mm2

 

milimetr kwadratowy

mm2

 

1mm2 = 10-6 = 10-2 cm2

 

ar a 1a = 102 m2
hektar ha

1ha = 104 m2 = 102 a

 

Objętość

v,V

L^3

metr sześcienny m3 1m3 = 103dm3 = 106cm3 = 10-9km3
decymetr sześcienny dm3 1dm3 = 10-3m3 = 103cm3
centymetr sześcienny

cm3

 

1cm3 = 10-6m3

 

milimetr sześcienny mm3 1mm3 = 10-6m3
litr l 1l = 10-3m3 = 102l
hektolitr hl 1hl = 10-1m3 = 102l
mililitr ml 1ml = 10-6m3 = 10-3l
czas

t, T

T

sekunda s;(sec);(sek) 1s = 1/60 min = 1/3 600 h
milisekunda 1ms = 10-3s
minuta ms 1min = 60s=1/60h
godzina

min

h: (godz)

1h = 3600s = 60min
Kąt płaski

Α,β,γ…

L/L

radian rad 1rad=57,2958˚
obrót, kąt pełny obr, P 1P = 2π rad =360˚
kąt prosty D,L 1D = (pi)/4 rad = 90˚
stopień kątowy o 1˚ = pi/180 rad = 60’
minuta kątowa 1’ = pi/180 * 60 rad
sekunda kątowa ‘’ 1’’ = pi/180*60*60 rad
grad g 1g = pi/200 rad =1/100 D
Kąt bryłowy

Ωω

L3/L3

steradian

 

sr
Prędkość liniowa

u, v, w, c

L/T

Metr na sekundę m/s 1m/s =60 m/min = 10-3 km/s
Metr na minutę m/min 1m/min = 1/60 m/s
Kilometr na sekundę km/s 1km/s = 103 m/s

 

Kilometr na godzinę

km/h 1km/h = 10/36 m/s
Przyspieszenie liniowe

a,

LT-2

Metr na sekundę kwadrat

m/s2

 

1m/s2 = 102 cm/s2

 

Centymetr na sekundę kwadrat (gal) cm/s2

1cm/s2 = 10-2m/s2

 

 

Prędkość kątowa (obrotowa)

(‘), n

rad T-1

Radian na sekundę

 

rad/s

 

1rad/s ≈ 9,549 obr/min = 0,15915obr/s
Obrót na sekundę obr/s; P/s 1obr/s = 2pi rad/s =60obr/min
Obrót na minutę obr/min 1obr/min = pi/30 rad/s = 1/60 obr/s
Przyspieszenie kątowe

α,ε

rad T-2

Radian na sekundę kwadrat

rad/s2

 

1rad/s2 = 0,15915obr/s2

 

Obrót na sekundę kwadrat

obr/s2

 

1obr/s2 = 2pi rad/s2

 

Obrót na minutę kwadrat obr/min2 1obr/min2 = pi/18*102 rad/s2
Masa

m

M

Kilogram kg 1kg=103g=103t
Gram g 1g=10-3kg=103mg
Miligram mg 1mg=10-6kg=10-3g
Tona t 1t=103kg
Kwintal q 1q=102kg=100kg
Centar ctnr 1ctnr=50kg
Karat kr 1kr = 2*104kg=0,2g
Jednostka techniczna masy j.t.m 1 jtm = 9,80695kg
Gęstość (masa właściwa)

ρ

ML-3

Kilogram na metr sześcienny

kg/m3

 

1kg/m3 = 10-3kg/dm3=10-3g/cm3
Kilogram na decymetr sześcienny

kg/dm3

 

1kg/dm3=103kg/m3=1g/cm3=1t/m3
Gram na centymetr sześcienny

g/cm3

 

1g/cm3=103kg/m3=1kg/dm3

 

Tona na metr sześcienny

t/m3

 

1t/m3=103kg/m3=1kg/dm3

 

Gram na litr g/l 1g/l=1g/dm3=1kg/m3

Gram na mililitr

 

g/ml 1g/ml=103g/l=1kg/dm3=103kg/m3
Objętość właściwa

v

L3M-1

Metr sześcienny na kilogram

m3/kg

 

1m3/kg=103cm3/kg

 

Centymetr sześcienny na gram cm3/g 1cm3/g=10-3m3/kg
Objętościowe natężenie przepływu (objętość strumienia)

Qv, V̇, v̇

L3T-1

Metr sześcienny na sekundę

m3/s

 

1m3/s=106cm3/s

 

Centymetr sześcienny na sekundę

cm3/s

 

 

1cm3/s=10-6m3/s

 

 

Litr na sekundę 1/s; dm3/s 1l/s=10-3/s=1dm3/s
Masowe natężenie przepływu (strumień masy)

Qm, ṁ

MT-1

Kilogram na sekundę kg/s 1kg/s=36*102kg/h=103g/s

Kilogram na godzinę

 

kg/h

 

1kg/h=277,8*10-6kg/s=277,8*10-3g/s
Gram na sekundę g/s 1g/s=10-3kg/s=3600kg/h
Moment bezwładności masy

I

L^2M

Kilogram metr kwadratowy

kgm2

 

1kg*m2=0,1019716kp*m*s2=0,1019716kG*m*s2
Gram centymetr kwadratowy

gcm2

 

1g*cm2=10-7kg*m2

 

Kilopond metr sekunda do kwadratu kpms2 1kp*m*s2=9,80665kg*m2
Moment bezwładności  pola (moment statyczny)

J

L^4

Metr do potęgi czwartej

m4

 

m4=108cm4=1012mm4

 

Centymetr do potęgi czwartej cm4 1cm4=108m4
Siła (ciężar)

F,P,Q

LMT^-2

Niuton

 

N; kgm/s2

 

1N=1kg*m/s2=0,102kp=0,102kG=105dyn

Dyna

 

dyn*g*cm/s2

1dyn=10-5N

 

Kilogram siła kG==kp 1kG=1kp=9,80665N
Kilopond Kp==KG
Gram-siła G==p 1G=1p=9,80665*10-3N
pond P==G
Ciężar właściwy

γ

L^-2MT^-2

Niuton na metr sześcienny N/m3; kg/m2s2

10/m3

 

Kilogram siła na metr sześcienny

Kp/m3;kG/m3

 

1kG/m3=9,80665N/m3

Moment siły

(moment zginający)

M

L^2MT^-2

Niutonometr

 

Nm;kgm2/s

1N*m=107dyn*cm

 

dynocentymetr

 

Dyn*m*gcm2/s2

1dyn*cm=10-7N*m

 

kilogram-siła metr

 

kp*m*kG*m 1kG*m=9,80665N*m
Ciśnienie, naprężenie

p,σ,τ

L^-1MT-2

Niuton na metr kwadratowy (paskal) N/m2; kg/(ms2)

1N/m2=1Pa

 

Niuton na milimetr kwadratowy

N/mm2

 

1 N/mm2=106 N/m2=1MPa

 

kiloniuton na milimetr kwadratowy

kN/mm2

 

 

1 000N/mm2=109N/m2=1GPa

 

 

atmosfera fizyczna

 

atm

 

1atm=760mmHg=1,013250bar= 101325N/m2

atmosfera techniczna

 

at;

kG/cm2

 

1at=1kG/cm2=9,80665N/cm2=98066,5N/m2≈10mH2O

 

milimetr słupa rtęci, tor

mmHg

Tr

1mmHg=1Tr=133,322N/m2=1,333224mbar

milimetr słupa wody

bar

mmH2O

bar

1mmH2O=9,80665 N/m2=10-4at

1bar=105N/m2

Praca, energia

A,L,E,W

L^2MT^-2

Dżul

 

 

J ; N*m,; kg*m2/s2 1J=1N*m=2,38844*10-4kcal = 0,23884cal = 0,1019716 kG*m = 107erg
Kilodżul kJ 1kJ=103N*m=238.85cal
Megadżul MJ 1MJ=106J
Kilogram-siła metr kG*m 1kG*m=9,80665J=2,34225*103kcal
Kilowatogodzina kW*h 1kWh=3,6*106J=859,84J
Kaloria cal 1cal=4,1868J=0,426939kGm
kilokaloria kcal 1kcal=1000cal

Elektronowolt

 

eV

 

1eV=1,60206*10-19J

 

erg erg; g*cm2/s2

1erg=10-7J=1dyn*cm

 

Moc

P,N

L^2MT^-3

Wat W;J/s 1W=1J/s=0,101971kGm/s
Kilogram-siła metr na sekundę

kp*m/s

kG*m/s

1kGm/s=9,80665W

 

Koń mechaniczny KM 1KM=735,499W=75kGm/s
kilokaloria na sekundę

kcal/s

 

1kcal/s=4186,8W

 

kilokaloria na godzinę

kcal/h

 

1kcal/h=1,163W

 

Erg na sekundę erg/s; g*cm2/s2 1erg/s=10-7W
Temperatura

T,Θ,t,ϑ

Θ

Kelwin K 1K= 1deg; T_K=t_C + 237,15
Stopień Celsjusza ˚C; deg 1˚C=1deg; t_C=T_K – 273,15

Stopień Farenheita

 

˚F; deg

 

1˚F=(5/9)deg; t_F=(9/5)*(T_K – 255,37)
Stopień Rankina ˚R; deg 1˚R=(5/9)deg; T_R=(9/5)T_K
Ciepło właściwe

c

L^2T^-2Θ^-1

 

Dżul na kilogram Kelwin

J/(kg*K)

 

1(J/(kg*K))=0,239cal/(g*K)

 

Kaloria na gram kelwin cal/(g*K) 1cal/(gK)=4,1868 J/(kg*K)
Entropia

S

L^2MT^-2 Θ^-2

Dżul na Kelwin J/K 1J/K=0,238cal/K
Kaloria na stopień

cal/deg

 

 

1cal/K=4,1868J/K
Entalpia (energia wewnętrzna)

I,U

L^2MT^2

Dżul

 

 

J; kg*m2/s2

1J=0,239cal

 

 

kaloria cal 1cal=4,1868J
Strumień świetlny lumen lm; cd*sr 1lm; 1cd*1sr
Ilość światła lumenosekunda lm*s; s*cd*sr 1lm*1s=1s*1cd*1sr
Natężenie oświetlenia luks lx; cd*sr/m2 1lx= 1cd*1sr/1m2
luminancja

Kandela na metr kwadratowy

nit

cd/m2

 

nt

1cd/1m2=nt
Naświetlenie luksosekunda lx*s 1lx*1s=1cd*sr*s/m2
Poziom ciśnienia akustycznego decybel dB 1dB odpowiada ciśnieniu akustycznemu p spełniającemu warunek 20lg p/p0 = 1, gdzie p0=2*10-5N/m2
Poziom głośności fon fon Poziom głośności dźwięku w fonach jest liczbowo równy poziomowi natężenia (wyrażonego w decybelach) tonu o częstotliwości 1 kHz, którego głośność jest równa głośności tego dźwięku.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa   X = X1*X2*X3*X4     Tablica wielkości składowych współczynników bezpieczeństwa . X1 Współczynnik pewności informacji 1,1 przeprowadzone badania wytrzymałościowe materiału i...

Współczynnik y i m uszczelek według ASME

Wartości współczynników m i y uszczelek  Wartości współczynników m i y uszczelek dla najpopularniejszych materiałów uszczelek są dostępne w normie ASME BPVC Sec VIII Div 1 w tabeli 2-5.1 m – współczynnik uszczelki - wartości współczynnika m uszczelki są używane...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Obliczenia konstrukcji spawanych Obliczenia Spoiny skręcanej i zginanej Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni   299 792 458 m*s^−1 c Stała grawitacji   6,674 30(15)*10^−11 m^3*kg^−1*s^−2 G Stała magnetyczna 4π*10^−7 = 1,256 637 062 12(19) *10^−6 N*A^−2 µ0 Stała elektryczna...

Wzory i wykresy dla zginania belek przy stałym obciążeniu

 Tablice obciążeń belek z wykresami sił tnących i momentów gnących. T - siła tnącaMg - moment gnącyf - trzałka ugięciaθ - kąt linii ugięcia belkiE - moduł YoungaJ - moment bezwładności względem osi obojętnej przy zginaniu

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa   X = X1*X2*X3*X4...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...

Współczynnik y i m uszczelek według ASME

Wartości współczynników m i y uszczelek  Wartości współczynników m i y uszczelek dla...

Trygonometria

TrygonometriaDefinijceZależność między kątami α+β+γ=180° γ=90° α+β=90°→ α=90°-β,  β= 90°-α  ...

Zamiana Koni Mechanicznych na Kilowaty i Kilowatów na Konie Mechaniczne

Zamiana Koni Mechanicznych na Kilowaty       Jedn.   Dzies. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 0,74 1,47...

Wzory i wykresy dla zginania belek przy stałym obciążeniu

 Tablice obciążeń belek z wykresami sił tnących i momentów gnących. T - siła tnącaMg - moment...

Tablice fizyczne

Tablice FizyczneTablica wielkości fizycznych ciał stałych Nazwa Gęstość w temp. 18*C    ...

Jednostki miar

Jednostki miarUkład jednostek miar  - Uporządkowany, utworzony według określonych zasad, zbiór...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni  ...

Tabele geometryczne

Tablice Geometryczne