Projektowanie 

Podstawowe zasady projektowania

Projektowanie wału ze względu na kryterium wytrzymałościowe

Projektowanie wału ze względu na kryterium sztywności 

Drgania wału 

Wytrzymałość zmęczeniowa wału