Projektowanie – połączenia gwintowe

Naprężenia na złączu śrubowym 

Zabezpieczanie połączeń śrubowych 

Zniszczenia połączeń śrubowych 

Klasy śrub

Rozwiązania konstrukcyjne połączeń śrubowych

Napięcia wstępne w śrubie