Informacje ogólne – połączenia gwintowe

Ogólny podział połączeń. 

Wymiary śruby

Opis gwintu

Lini śrubowa

Znormalizowane zarysy gwintów  

Tarcie w złączu śrubowym – w budowie 

Tolerancje 

Zniszczenia gwintów 

Dobór gwintu

Siły działające w gwintach i samohamowność gwintu

Rodzaje łbów

Rodzaje zakończeń 

Rodzaje podkładek

Rodzaje nakrętek 

Mapa połączeń śrubowych 

Rodzaje połączeń 

Mechanizmy 

Śruba pasowana 

Śruba luźna