Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Konstrukcyjne odmiany wpustów

Warunki wytrzymałościowe

Rozkład obciążeń na wpuście

Określanie grubości piasty