Połączenia wieloboczne – Projektowanie 

Wyznaczanie długości ze względu dopuszczalne naciski powierzchniowe