Połączenia cierne czopowe cylindryczne – Projektowanie

Obciążenie złącza

Obciążalność złącza

Obciążenie gnące

Wytrzymałość elementów łączonych

Odkształcenia elementów łączonych

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowego

Zmniejszenie wcisku

Temperatura ogrzania i oziębienia

Pasowanie