Połączenia cierne czopowe cylindryczne – Dodatki

Współczynniki tarcia