Połączenia cierne czopowo – cylindryczne

Informacje ogólne

Co to jest połączenie czop-piasta, wady i zalety

Projektowanie

Obciążenie złącza, obciążenie gnące, zmniejszenie wcisku, pasowanie

Dodatki

Współczynnik tarcia