Połączenia mechaniczne

Połączenia gwintowe

Połączenia czop piasta

Połączenia spawane

Informacje ogólne

Ogólny podział połączeń. Opis gwintu, Rodzaje łbów, nakrętek …

Połączenia z wpustem pryzmatycznym

informacje ogólne, projektowanie, dodatki

Informacje ogólne

Spoina, wady i zalety, mapa połączeń, przekroje spoin

Projektowanie

Naprężenia na złączu śrubowym, Zniszczenia połączeń śrubowych …

Z wpustem czółenkowym

informacje ogólne, projektowanie, dodatki

Projektowanie

Wymiary obliczeniowe spoin, niwelowanie odkształceń spawalniczych, warunki wytrzymałościowe spoin

Dodatki

 Materiały, rodzaje kluczy, sposoby gwintowania …

Wielowypustowe

informacje ogólne, projektowanie, dodatki

Dodatki

Sposoby spawania, rozwiązania konstrukcyjne, przyżądy do spawania

Wieloboczne

informacje ogólne, projektowanie, dodatki

Cierne stożkowe

informacje ogólne, projektowanie, dodatki

Cierne czopowo - cylindryczne

informacje ogólne, projektowanie, dodatki