Projektowanie – elementy podatne

Sztywność i praca sprężyny.

Sprężyny pojedyncze

Obciążenia udarowe w budowie 

Zespoły sprężyn