Zasady obliczania przekładni ciernych

 

Rys. 1.4 Schemat przekładni ciernej walcowej o kołach gładkich

Przy uwzględnieniu poślizgu przełożenie wyniesie (rys.1.4):

e – wartość poślizgu (0,2 ¸ 3%). Wyznaczenie tej wartości jest dość trudne, więc wpływ poślizgu na wartość przełożenia  pomijamy i stosujemy ogólną zależność.

Rozstaw osi:

Po przekształceniu wzoru [I] wyznaczymy średnicę kół D1 i D2:

Jak wynika z wzoru Hertza przy obliczaniu nacisków powierzchniowych (p) uwzględniamy promienie krzywizn stykających się walców ρ1 i ρ2.

Dla kół ciernych wprowadzamy zastępczy promień krzywizny powierzchni styku ρ:

Wprowadzając wzory [II] do wzoru [III] otrzymujemy:

Szerokość kół czynnych wg zaleceń:

 

j = 0,2÷0,4

b = φ a       ⇒      b = (0,2÷0,4)a

b – wg uznania (mogę przyjąć inną wartość).

Koła cierne są dociskane siłą Fn. Zależność między Fn, a przenoszoną siłą obwodową F (równą sile tarcia) wynosi:

Fn μ = β F                 [V]

μ – współczynnik tarcia poślizgu;

β – współczynnik pewności β = (1,4 ¸ 2).

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Obliczanie przekładni łańcuchowych

Obliczanie przekładni łańcuchowych Przy doborze liczby zębów kierować się należy następującymi zaleceniami: 1. Dobór zębów w małym kole z = f(v): z = 6 ÷10             - napęd ręczny z = 8 ÷ 10            v < 1 m/s z = 11 ÷ 13          - v < 4 m/s   ,   t <...

Przekładnie łańcuchowe

Przekładnie łańcuchowe Przekładnie łańcuchowe – to dwa (lub więcej) koła łańcuchowe o specjalnym zarysie zębów, oraz opasający je łańcuch, złożony z ogniw łączonych przegubowo.   Wady przekładni łańcuchowych: nierównomierność biegu w przypadku zbyt małej liczby...

Przekładnie z pasami zębatymi

Przekładnie z pasami zębatymi     Przekładnie z pasami zębatymi – stanowią specjalną odmianę przekładni pasowych, ponieważ pasy są powiązane kształtowo z kołami, co upodabnia je do przekładni łańcuchowych. Przekładnie te nie wymagają wstępnego napinania pasa i...

Przekładnie z pasami okrągłymi

Przekładnie z pasami okrągłymi. Przekładnie z pasami okrągłymi – są stosowane wyłącznie do przenoszenia bardzo małych mocy, a więc w przypadkach, gdy zależy nam przede wszystkim na otrzymaniu przekładni o lekkiej budowie i stosunkowo niewielkich wymiarach. Pasy...

Przykłady oznaczeń pasów klinowych

Przykłady oznaczeń przekładni pasowych Przykład oznaczenia pasów klinowych o przekroju C i L =2000[mm].  Dla pasa pojedynczego: pas klinowy C 2000 PN-66/M-85201 ;dla zespołu pięciu pasów klinowych pracujących w przekładni: zespół pasów klinowych 5 C 2000 ...

Obliczanie przekładni z pasami klinowymi

Obliczanie przekładni z pasami klinowymi. Zależności z obliczeń dla przekładni pasowych z pasem płaskim obowiązują dla przekładni z pasem klinowym. Drobne różnice sprowadzają się do:   kąt opasania α na małym kole przyjmuje się już powyżej 70° (dla pasów płaskich...

Wymiary śrub – Informacje ogólne

Wymiary śruby Rysunek dokładnyRysunek umownyOznaczenie gwintu      dr - średnica...

Hamulce klockowe

Hamulce klockowe   Hamulce klockowe – dzielimy je na jedno- lub dwuklockowe. Moment tarcia na...

Warunki wytrzymałościowe spoin – Połączenia spawane – Projektowanie połączeń spawanych

Warunki wytrzymałościowe spoin  Tabela warunków wytrzymałościowych spoin Połączenie Przekrój...

Obliczanie połączeń wielowypustowych – Połączenia wielowypustowe – projektowanie połączeń

Obliczanie połączeń wielowypustowych Obciążenie przypadające na jeden ząb z - liczba zębów w -...

Przekładnie z pasami okrągłymi

Przekładnie z pasami okrągłymi. Przekładnie z pasami okrągłymi – są stosowane wyłącznie do...

tarcie toczne – Informacje ogólne

Tarcie toczne Tarcie toczne – spowodowane jest nierównomiernym rozkładem nacisków spowodowanym...

materiały stosowane na wpusty pryzmatyczne – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Materiały stosowane na wpusty  Materiały i dopuszczalne naprężenia Materiały Połączenia...

Współczynniki tarcia – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – dodatki

  Wartości współczynników tarcia   Sposób montażu wtłaczane skurczowe Materiały elementów...

Wykonywanie sprężyn – Dodatki

Wykonywanie sprężynSprężyny zazwyczaj wykonuje się z pręta okrągłego lub prostokątnego Dla prętów...

Zdolność napędowa przekładni pasowej

Zdolność napędowa przekładni pasowej  Pod tym pojęciem rozumieć należy zdolność pasa do...