Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji 

Współczynnik bezpieczeństwa

 

X = X1*X2*X3*X4

 

 

Tablica wielkości składowych współczynników bezpieczeństwa .

X1

Współczynnik pewności informacji

1,1 przeprowadzone badania wytrzymałościowe materiału i zastosowanie ścisłej metody obliczeniowej
1,2-1,4 znany gatunek materiałów oraz zwykłe metory obliczeń
1,5-2 obciążenia udarowe

X2

Współczynnik skutków zniszczenia części

1,0-1,1 zatrzymanie maszyny
1,1-1,2 uszkodzenie maszyny
1,3-3,0  może spowodować wypadek

X3

Współczynnik jednorodności materiału

1,0-1,05 Ścisła kontrola jednorodności mateirału po obróbce plastycznej ( metody
rentgenowskie, ultradzwiękowe)
1,1 Materiały kute, walcowane, ciągnione
1,3 odlewy kokilowe, starannie wykonane połączenia spawane (automatycznie
lub ręcznie, ale kontrolowane metodą rentgenowską)
1,4-1,7 Odlewy piaskowe, części hartowane, spawanie ecznie o prawidłowym
wyglądzie zewnętrznym

X4

Współczynnik pewności wymiarowej

1,0-1,05 ścisła kontrola wymiarów każdego przedmiotu
1,05-1,1 normalna kontrola metodą wyrywkową po obróbce skrawaniem
1,1-1,15 pręty, profile walocwane, blachy, dokładne odlewy, elementy tłoczone
1,5-2 Konstrukcje spawane odlewy (piaskowe), odkówki (ręczne)

Wytrzymałość Materiałów. I, Walczak Z., Wyd. PG, Gdańsk 2000

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Współczynnik y i m uszczelek według ASME

Wartości współczynników m i y uszczelek  Wartości współczynników m i y uszczelek dla najpopularniejszych materiałów uszczelek są dostępne w normie ASME BPVC Sec VIII Div 1 w tabeli 2-5.1 m – współczynnik uszczelki - wartości współczynnika m uszczelki są używane...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Obliczenia konstrukcji spawanych Obliczenia Spoiny skręcanej i zginanej Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni   299 792 458 m*s^−1 c Stała grawitacji   6,674 30(15)*10^−11 m^3*kg^−1*s^−2 G Stała magnetyczna 4π*10^−7 = 1,256 637 062 12(19) *10^−6 N*A^−2 µ0 Stała elektryczna...

Wzory i wykresy dla zginania belek przy stałym obciążeniu

 Tablice obciążeń belek z wykresami sił tnących i momentów gnących. T - siła tnącaMg - moment gnącyf - trzałka ugięciaθ - kąt linii ugięcia belkiE - moduł YoungaJ - moment bezwładności względem osi obojętnej przy zginaniu

Wady i zalety połączenia stożkowego – Połączenia cierne czopowe stożkowe – informacje ogólne

Połączenia cierne czopowe-stożkowe  Wady i zalety  Zalety:  Zdolność przenoszenia obciążeń...

Sztywność i praca sprężyny – Projektowanie sprężyn

Sztywność i praca sprężynyGdzie : C-sztywność [N/m] lub [Nm/rad] – jest stosunkiem przyrostu...

Współczynniki tarcia – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – dodatki

  Wartości współczynników tarcia   Sposób montażu wtłaczane skurczowe Materiały elementów...

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowegoWystępują dwa przypadki dla wtłaczania i...

Koła pasowe

Koła pasowe   Konstrukcja uwarunkowana jest średnicą kół. d < 100 mm – koła pełne lub...

Sprzęgła samonastawne

Sprzęgła samonastawne Sprzęgła samonastawne – umożliwiają niewielkie zmiany względnego położenia...

Zamiana Cala angielskiego na milimetry

Zamiana Cala angielskiego na milimetry  Tablica przeliczeń długości z cali angielskich na...

Tolerancje gwintów- Informacje ogólne – gwinty

Tolerancje  Dla śrub ogólnego przeznaczenia tolerancji średnicy rdzenia d1 nie określa się. Dla...

Znormalizowane zarysy gwintów – Informacje ogólne – gwinty

Znormalizowane zarysy gwintu Gwint trójkątny   Gwint prostokątny   Gwint trapezowy -...

Linia śrubowa – Informacje ogólne – gwinty

Linia śrubowa   Ph - skok gwintu dla gwintu jednozwojnego, oznaczany też jako litera h, P -...