Właściwości wytrzymałościowe materiału i bazy materiałowe  

Każdy materiał w swojej definicji ma przedziałki procentowe zawartości danego pierwiastka. Mimo, ze te wartości są ściśle określone – w tym parametry wytrzymałościowe to zawsze istnieją rozbieżności od wartości przewidywanych. W celu określenia jak definiować wartości właściwości wytrzymałościowych w taki sposób aby były one jak najbardziej przewidywalne a zarazem jak najlepsze wprowadzono bazy danych materiałowych. Są to statystyczne bazy opisujące prawdopodobieństwo uzyskania pewnych (takich do których mamy pewność) założonych parametrów projektowych.

Baza typowa – wartości wytrzymałościowe i innych parametrów materiału opisane są jako wartość średnia, z pominięciem oceny statystycznej

Baza typu S – S basis value – Wartości własności materiału określane sa przez minimalne wartości podane w normach

Baza typu B – B-basis value – Baza opisuje takie wartości parametrów materiałów, że dla 90% populacji były one większe lub równe od statystycznej wartości, dla poziomu ufności 95%. To oznacza, że z 95%-procentową pewnością 90% danego materiału posiada lepsze lub równe właściwości od wartości statystycznej (np. założonej Re_min)

Baza typu A – A-basis value – baza opisująca takie wartości parametrów materiałowych, że dla 99% populacji wartości są równe lub przekraczają statystyczne wartości dla poziomu ufności 95%. To oznacza, że z 95%-procentową pewnością 99% danego materiału posiada lepsze lub równe właściwości od wartości statystycznej (np. założonej Re_min).

Wartości w A-basis są zazwyczaj niższe niż wartości B-basis, jednak decydując się na założenie wartości parametrów z bazy A, mamy większą kontrolę nad pewnością zachowania materiału w warunkach roboczych.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Stany naprężeń

  Stany naprężeń Stany naprężeń dzielimy na :                Stan jednorodny – gdy uczestniczy w nim jedno napręzenie główne σ1 a dwa pozostałe wynoszą 0                Stan dwuosiowy – gdy obecne naprężenia σ1 i σ2                Stan trójosiowy – gdy obecne są...

Wytrzymałość materiałów

  Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się opracowywaniem oraz analizą metod oceny zachowania elementów konstrukcyjnych pod wpływem obciążeń. Głównymi parametrami są Odkształcenia i Naprężenia W celu przewidywania...

Spiętrzenie naprężeń

Spiętrzenie naprężeń – to lokalna koncentracja naprężeń materiału na przykład wokół otworu i gwałtownych zmian geometrii  Naprężenia nominalne i maksymalne w przekroju osłabionym Dla przypadku gdy d=b' Gdzie b- średnica (wosokość) otworu d- średnica(szerokośc) otworu...

Wyboczenie prętów

Wyboczenie prętów - czyli inaczej  utrata stateczności pręta ściskanego Gdzie N=1,2,3… – wzór Eulera J_min – najmniejszt główny centralny moment bezwładności przekroju poprzecznego pręta – minimalny promień bezwładności przekroju - wymiar harakterystyczny pręta ...

Rozkład naprężeń tnących

wzór ogólny na naprężenia tnące w belce S_y – moment statyczny względem osi obojętnej u – odległość od osi obojętnej F – pole powierzchni prostokąta b_y – szerokość przekroju poprzecznego belki J_z – moment bezwładności całego przekroju względem osi obojętnejDla...

Hipotezy wytrzymałościowe

Dla złożonych stanów naprężeń gdzie występują naprezenia zginające, tnące i rozciągające w różnej konfiguracji względem siebie, proste obliczenai analityczne nie sprawdzają się gdyż wymagałyby przeprowadzania testów wytrzymałościowych dla każdego kierunku i każdego...

Porady konstrukcyjne oraz materiały stosowane na wały i osie – dodatki

Konsturkcyjne porady i materiały stosowane do wałów Porady konstrukcyjne. Wyważanie wału statyczne...

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowegoWystępują dwa przypadki dla wtłaczania i...

Schemat belki

q_x- obciążenie ciągłe wyznaczamy równania – pochodne drugiego rzędu w przypadku zginania belki...

Stosowanie łożysk tocznych – Dodatki do łożysk

Stosowanie łożysk tocznych   W doborze łożysk największą rolę odgrywają: - wartość kierunek i...

Montaż łożysk – Projektowanie łożysk –

Montaż łożysk Aby poprawnie przeprowadzić montaż łożysk, konieczne jest zachowanie wysokiej...

Obciążenie gnące – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe cylindryczne - projektowanie połączeń Obciążenie złącza wciskowego...

Obliczanie przekładni z pasem płaskim

Obliczanie przekładni z pasem płaskim Jako podstawowe przyjmujemy założenia, którymi są: moc P1...

obliczenia połączeń ciernych – Połączenia cierne czopowe stożkowe – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe - stożkowe Obliczenia Obliczenia można wykonywać ze względu na:  1) na...

Podział sprzęgieł

Podział sprzęgieł Sprzęgłem – nazywamy zespół układu napędowego, przeznaczony do łączenia wałów i...

Wały wykorbione- Dodatki

  Wały wykorbione   Wał wykorbiony jednolity z sześciocylindrowego silnika spalinowego ,...