Stany naprężeń

  Stany naprężeń dzielimy na :

                 Stan jednorodny – gdy uczestniczy w nim jedno napręzenie główne σ1 a dwa pozostałe wynoszą 0

                 Stan dwuosiowy – gdy obecne naprężenia σ1 i σ2

                 Stan trójosiowy – gdy obecne są naprężenia  σ1, σ2 i σ3 ,

  Jeśli naprężenia główne są sobie równe wtedy istnieje hydrostatyczny stan naprężeń, gdy naprężenia na każdej ścianie elementu są jednakowe, naprężenia takie zmieniają objętość bryły lecz nie zmieniają jej kształtu (postaci)

  Tensor główny naprężeń można zapisać jako

  Składowa zredukowana (naprężenia zredukowane) nie zmienia objętości ciała ale za to zmienia jego postać. To właśnie napręzenia zredukowane odpowiadają, za zniszczenie elementu. Napręzenia zdedukowane odpowiadają także za płynięcie plastyczne materiału.

  Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
  aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

  Może cię interesować także

  Wytrzymałość materiałów

    Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się opracowywaniem oraz analizą metod oceny zachowania elementów konstrukcyjnych pod wpływem obciążeń. Głównymi parametrami są Odkształcenia i Naprężenia W celu przewidywania...

  Spiętrzenie naprężeń

  Spiętrzenie naprężeń – to lokalna koncentracja naprężeń materiału na przykład wokół otworu i gwałtownych zmian geometrii  Naprężenia nominalne i maksymalne w przekroju osłabionym Dla przypadku gdy d=b' Gdzie b- średnica (wosokość) otworu d- średnica(szerokośc) otworu...

  Wyboczenie prętów

  Wyboczenie prętów - czyli inaczej  utrata stateczności pręta ściskanego Gdzie N=1,2,3… – wzór Eulera J_min – najmniejszt główny centralny moment bezwładności przekroju poprzecznego pręta – minimalny promień bezwładności przekroju - wymiar harakterystyczny pręta ...

  Rozkład naprężeń tnących

  wzór ogólny na naprężenia tnące w belce S_y – moment statyczny względem osi obojętnej u – odległość od osi obojętnej F – pole powierzchni prostokąta b_y – szerokość przekroju poprzecznego belki J_z – moment bezwładności całego przekroju względem osi obojętnejDla...

  Hipotezy wytrzymałościowe

  Dla złożonych stanów naprężeń gdzie występują naprezenia zginające, tnące i rozciągające w różnej konfiguracji względem siebie, proste obliczenai analityczne nie sprawdzają się gdyż wymagałyby przeprowadzania testów wytrzymałościowych dla każdego kierunku i każdego...

  Schemat belki

  q_x- obciążenie ciągłe wyznaczamy równania – pochodne drugiego rzędu w przypadku zginania belki można pominąć gdyż dążą do 0 Od lewej strony    , Naprężenia w pręcie zginanym Wskaźnik Wytrzymałości przekroju na zginanie w osi obojętnej zginania przechodzącej...

  Konstrukcyjne odmiany wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

  Konstrukcyjne wymiary wpustówKonstrukcyjne odmiany wpustów wpust pryzmatyczny zaokrąglony i sposób...

  Schemat belki

  q_x- obciążenie ciągłe wyznaczamy równania – pochodne drugiego rzędu w przypadku zginania belki...

  Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

  Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowegoWystępują dwa przypadki dla wtłaczania i...

  Wyboczenie prętów

  Wyboczenie prętów - czyli inaczej  utrata stateczności pręta ściskanego Gdzie N=1,2,3… – wzór...

  Hipotezy wytrzymałościowe

  Dla złożonych stanów naprężeń gdzie występują naprezenia zginające, tnące i rozciągające w różnej...

  Wały wykorbione- Dodatki

    Wały wykorbione   Wał wykorbiony jednolity z sześciocylindrowego silnika spalinowego ,...

  Wady i zalety połączenia stożkowego – Połączenia cierne czopowe stożkowe – informacje ogólne

  Połączenia cierne czopowe-stożkowe  Wady i zalety  Zalety:  Zdolność przenoszenia obciążeń...

  Przekładnie cierne stożkowe

  Przekładnie cierne stożkowe Przekładnie te stosuje się do przenoszenia napędu pomiędzy wałami o...

  Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji jednolitej

    Obliczenia konstrukcji jednolitychTreść : Wspornik traktowany jako metalowy blok...

  Dobór wymiarów łożysk – Projektowanie łożysk

  Dobór wymiarów łożysk Zakłada się wymaganą trwałość – np. godzinową dla łożyska Dobiera się typ...