Sprzęgła zębate, przegubowe

 

Sprzęgła zębate – dwie tarcze, jedna z uzębieniem zewnętrznym a druga z wewnętrznym.                                         Podobnie jak w sprzęgłach kłowych zębom nadaje się kształty ułatwiające włączanie.

 

Różnice prędkości obu tarcz:

V2 – V1 0,7 ÷ 0,8 m/s ( do 1500 obr/min)

 Przekrój kłów – zazwyczaj trapezowy z kątem przyporu 2° ÷ 8° po stronie roboczej.

 Po stronie nieroboczej kąt 50° ¸ 70° w celu łatwego wyłączenia sprzęgła.

kompensują wszystkie rodzaje przemieszczeń. Tarcze uzębione osadzane są na wałach, współpracują z tulejkami o uzębieniu wewnętrznym. Obie tuleje połączone są śrubami.

Sprzęgła zębate dzielimy na:

  • jednostronne;
  • dwustronne

Rys.3.13 Sprzęgło zębate dwustronne

Oba rodzaje mają jednakowe parametry:

  • d = 20 ÷ 280 mm;
  • M = 630 Nm ÷ 160 kNm;
  • n = 500 ÷ 3000 obr/min.

Uniwersalny charakter pracy tych sprzęgieł wynika ze specjalnych kształtów zębów oraz luzów międzyzębnych. Dla uzębień wewnętrznych stosuje się zęby niskie o wysokości głowy zęba ha = 0,8m a dla uzębień zewnętrznych zęby normalne.

Rys.3.14 Zęby sprzęgieł: a) proste, b) łukowe

Sprzęgła przegubowe (Cardana) – służą do łączenia wałów, których osie przecinają się. Sprzęgła te nie kompensują innych odchyłek położenia osi.

Rys.3.15 Sprzęgło Cardana pojedyncze.

 

Chwilowy stosunek prędkości kątowych łączonych wałów nie jest stały – zależy od kąta ã jaki tworzą osie wałów. Wadę tę wyeliminuje sprzęgło podwójne lub zdwojony przegub Cardana.

Rys.3.16 Podwójny przegub Cardana z wałkiem pośrednim zapewniający równość prędkości kątowych wałka biernego i wałka czynnego: a) wały czynny i bierny o osiach równoległych przesuniętych, b) wały czynny i bierny o osiach tworzących kąt

Rys.3.17 Zdwojony przegub Cardana

            Stałą, chwilową prędkość kątową wałów zapewniają sprzęgła ze zdwojonymi przegubami.

Prędkości kątowe wałów I i II są stałe wówczas, gdy kąty odchylenia wałów od wałka pośredniego 2 są jednakowe oraz gdy widełki 1 wałka pośredniego leżą w jednej płaszczyźnie

Stałą prędkość kątową wału napędzanego zapewniają sprzęgła przegubowe – kulowe.

Rys.3.18 Sprzęgło przegubowe kulowe synchroniczne: 1 – wał, 2 – trzpień prowadzący, 3 – koszyk, 4 – wał, 5 – główka wału, 6 – kulki, 7 – obudowa, 8 – koszyk, 9 – sprężyna, 10- trzpień

 

Sprzęgła podatne

            Sprzęgła podatne – podstawowym elementem jest łącznik podatny sprężysty, którego zadaniem jest umożliwienie chwilowego względnego obrotu wału biernego w stosunku do czynnego.

Dzięki podatności łącznika możemy zmniejszyć obciążenie dynamiczne występujące w układzie napędowym, łagodzić drgania.

Sprzęgła kabłąkowe (oponowe) – dwie tuleje z przyspawanymi tarczami, rolę łączników spełniają cztery taśmy gumowe przykręcone śrubami (łącznikiem może być opona gumowa). Sprzęgła tego typu mają średnicę zewnętrzną 180÷350 [mm] i przenoszą max. Mo=250÷3000[Nm].

Rys.3.19 Sprzęgło kabłąkowe

Rozróżniamy również:     

  • sprzęgła wkładkowe tulejkowe (palcowe);

Rys.3.20 Sprzęgło podatne tarczowe sworzniowe z wkładkami gumowymi: 1,2 – człony sprzęgła, 3 – sworzeń, 4 – wkładka, 5,6 – podkładki, 7 – nakrętka, 8 – pierścień osadczy

  • sprzęgła z pakietami sprężyn płaskich;

Rys.3.21 Sprzęgło podatne z pakietami sprężyn płytkowych ustawionych promieniowo: 1,5 – człony sprzęgła, 2 – kołnierz, 3 – pierścień dystansowy, 4 – śruby łączące, 6 – uszczelnienie

 

  • sprzęgła ze sprężyną wężykową.

 Rys.3.22 Sprzęgło podatne ze sprężyną wężykową: 1,2 – człony sprzęgła, 3 – występy, 4 – sprężyna, 5,6 – połówki obejmy

Rys.3.23 Odkształcenie sprężyny wężykowej w sprzęgle o charakterystyce nieliniowej

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Sprzęgło samoczynne

Sprzęgła samoczynne   Sprzęgła samoczynne – umożliwiają łączenie lub rozłączanie wału bez obsługi. Najczęściej wykorzystujemy siłę bezwładności, zmianę kierunku ruchu obrotowego na zmianę Mo: Dzielimy je na: odśrodkowe; jednokierunkowe; bezpieczeństwa...

Mechanizm przełączania sprzęgieł

Mechanizm przełączania sprzęgieł   Rys.3.33 Mechanizm przełączania sprzęgieł                  Sprzęgła sterowane wymagają stosowania mechanizmów służących do włączania i wyłączania, a w przypadku sprzęgieł ciernych do wywierania siły docisku Fw,...

Sprzęgło cierne stożkowe

Sprzęgło cierne stożkowe                  Rys.3.31 Sprzęgło cierne stożkowe Zaleta – możliwość uzyskania MT jak w sprzęgle tarczowym przy mniejszej Fw Do obliczeń wprowadzamy siłę Fn wywołującą tarcie:   gdzie: Fn – siła nacisku Siła tarcia na...

Sprzęgła tarczowe

Sprzęgła tarczowe   Zabezpieczamy się przed szybkim zużyciem, przyjmując: MT ≥ Mmax = M · K                Wartość K z tablicy 3.1 a wartość M z wzoru liczbowego. Orientacyjne wartości współczynnika przeciążenia K dla Ponieważ T zależy od Fw (T = Fw · m)...

Sprzęgła sterowalne

Sprzęgła sterowane   Sprzęgła sterowane – są to sprzęgła wyposażone w urządzenia za pomocą, których można dokonywać łączenia i rozłączania napędu przenoszącego Mo.   Sprzęgła sterowane dzielimy na:   sprzęgła przełączalne synchroniczne (kształtowe); sprzęgła...

Sprzęgła samonastawne

Sprzęgła samonastawne Sprzęgła samonastawne – umożliwiają niewielkie zmiany względnego położenia osi i wałów. Zmiany te mogą mieć charakter trwały lub wolno zmieniający się w czasie. Przemieszczenia względne wałów mogą być:   poprzeczne; wzdłużne; kątowe...

Przekładnie cierne stożkowe

Przekładnie cierne stożkowe Przekładnie te stosuje się do przenoszenia napędu pomiędzy wałami o...

Śruba pasowana – Informacje ogólne

Śruba pasowana– charakterystyka i warunki projektoweŚruba pasowana– to rodzaj śruby w której...

Sprzęgło cierne stożkowe

Sprzęgło cierne stożkowe                  Rys.3.31 Sprzęgło cierne stożkowe Zaleta –...

Sprzęgła sterowalne

Sprzęgła sterowane   Sprzęgła sterowane – są to sprzęgła wyposażone w urządzenia za pomocą,...

Ogólny podział połączeń – Informacje ogólne

 Ogólny podział połączeń mechanicznych  Źródło: 1. J.Dietrych, Podstawy Konstrukcji Maszyn I,...

Rodzaje połączeń śrubowych – Informacje ogólne – rodzaje połączeń śrubowych

Rodzaje połączeń śrubowych Typy śrub wraz z zastosowaniem : Śruba zwykła Śruba dwustronna/szpilka...

Zespoły sprężyn – Projektowanie sprężyn

Zespoły SprężynUkład szeregowy Obciążenie poszczególnych sprężyn jest jednakowe i równe...

Śruba luźna – Informacje ogólne

Śruba luźna– charakterystyka i warunki projektoweŚruba luźna jest śrubą którą trzeba napiąć, tj....

Połączenia śrubowe równoległe

  Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Treść : Wspornik traktowany jako metalowa...

tarcie toczne – Informacje ogólne

Tarcie toczne Tarcie toczne – spowodowane jest nierównomiernym rozkładem nacisków spowodowanym...