Rozciąganie

W trakcie rozciągania lub ściskania pręt zmienia swoją długość. Według prawa Hooka zależnośc ta przybiera postać

Gdzie:

P – siła rozciągająca/ściskająca

E – moduł Younga

F – pole powierzchni

L – długośc pręta

ΔL – zmiana długości pręta

Gdzie :

– naprężenie
– odkształcenie

 

Naprężenia rozciągające oznacza się zazwyczaj znakiem „+” natomiast ściskające znakiem „-”

Statyczna próba rozciągania:

Wykresy rozciągania niektórych materiałów

Naprężenia dopuszczalne

P_max=FR_m – siła maksymalna zrywająca próbkę o powierzchni F i Wytrzymałość na rozciąganie Rm

Konstrukcja nigdy nie może zostać tak mocno wytężona stąd też warunek

Gdzie :

Kr – naprężenia dopuszczalne a rozciąganie

X – współczynnik bezpieczeństwa (wartość bezwymiarowa)

W zależności od założonego warunku konstrukcyjnego, można także zastosować

Gdzie

Re – granica plastyczności

 

Jeżeli nie mamy dostępu do dokładnych danych dla obciążeń statycznych można przyjąć orientacyjne wartości :

Wartości służą jedynie do orientacyjnych obliczeń mających pokazać rząd wiekości obciążeń i zagrożenia. Nie zaleca się stosować powyższych wartości dla konstrukcji odpowiedzialnych.

 

Zasada superpozycji – zasada pozwalająca rozbić jeden układ złożony, na wiele układów prostych, które możemy matematycznie złożyć spowrotem do układu początkowego.

W takim razie złożenie (superpozycja) obu stron to :

Zasada superpozycji ma swoje ograniczenia, to też nie można jej używać kiedy jedna siła zmienia charakter działania siły drugiej

Siła P nie tylko ściska pręt ale także powoduje jego zginanie

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Stany naprężeń

  Stany naprężeń Stany naprężeń dzielimy na :                Stan jednorodny – gdy uczestniczy w nim jedno napręzenie główne σ1 a dwa pozostałe wynoszą 0                Stan dwuosiowy – gdy obecne naprężenia σ1 i σ2                Stan trójosiowy – gdy obecne są...

Wytrzymałość materiałów

  Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się opracowywaniem oraz analizą metod oceny zachowania elementów konstrukcyjnych pod wpływem obciążeń. Głównymi parametrami są Odkształcenia i Naprężenia W celu przewidywania...

Spiętrzenie naprężeń

Spiętrzenie naprężeń – to lokalna koncentracja naprężeń materiału na przykład wokół otworu i gwałtownych zmian geometrii  Naprężenia nominalne i maksymalne w przekroju osłabionym Dla przypadku gdy d=b' Gdzie b- średnica (wosokość) otworu d- średnica(szerokośc) otworu...

Wyboczenie prętów

Wyboczenie prętów - czyli inaczej  utrata stateczności pręta ściskanego Gdzie N=1,2,3… – wzór Eulera J_min – najmniejszt główny centralny moment bezwładności przekroju poprzecznego pręta – minimalny promień bezwładności przekroju - wymiar harakterystyczny pręta ...

Rozkład naprężeń tnących

wzór ogólny na naprężenia tnące w belce S_y – moment statyczny względem osi obojętnej u – odległość od osi obojętnej F – pole powierzchni prostokąta b_y – szerokość przekroju poprzecznego belki J_z – moment bezwładności całego przekroju względem osi obojętnejDla...

Hipotezy wytrzymałościowe

Dla złożonych stanów naprężeń gdzie występują naprezenia zginające, tnące i rozciągające w różnej konfiguracji względem siebie, proste obliczenai analityczne nie sprawdzają się gdyż wymagałyby przeprowadzania testów wytrzymałościowych dla każdego kierunku i każdego...

Obciążenia udarowe sprężyn- Projektowanie sprężyn

Obciążenia udaroweObciążenia udarowe - obciążenia dynamiczne, które wprawiają układ w drgania. Aby...

Schemat belki

q_x- obciążenie ciągłe wyznaczamy równania – pochodne drugiego rzędu w przypadku zginania belki...

Klasyfikacja łożysk – Informacje ogólne

Klasyfikacja Łożysk     Podstawowa klasyfikacja:  Klasyfikacja ze względu na...

Mechanizm przełączania sprzęgieł

Mechanizm przełączania sprzęgieł   Rys.3.33 Mechanizm przełączania sprzęgieł  ...

Wały wykorbione- Dodatki

  Wały wykorbione   Wał wykorbiony jednolity z sześciocylindrowego silnika spalinowego ,...

Sprzęgło samoczynne

Sprzęgła samoczynne   Sprzęgła samoczynne – umożliwiają łączenie lub rozłączanie wału bez...

Wady i zalety połączenia stożkowego – Połączenia cierne czopowe stożkowe – informacje ogólne

Połączenia cierne czopowe-stożkowe  Wady i zalety  Zalety:  Zdolność przenoszenia obciążeń...

obliczenia połączeń ciernych – Połączenia cierne czopowe stożkowe – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe - stożkowe Obliczenia Obliczenia można wykonywać ze względu na:  1) na...

Zasady obliczania przekładni ciernych

Zasady obliczania przekładni ciernych  Rys. 1.4 Schemat przekładni ciernej walcowej o kołach...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...