Przekładnie pasowe z pasem klinowym

Najprostsza przekładnia z pasem klinowym – dwa koła rowkowe opasane pasem klinowym

W porównaniu do pasa płaskiego, pas klinowy ma większą przyczepność do koła, co pozwala zmniejszyć kąt opasania do 70°, a zatem:

  • zwiększyć przełożenie;
  • zmniejszyć rozstaw osi kół;
  • przenosić napęd na jeden lub trzy wały, także pod pionowym ustawieniem wałów;
  • zmniejszyć napięcie wstępne pasa (mniejsze naciski na wały i łożyska).

Wady:

  • mniejsza żywotność pasa;
  • mniejsza sprawność przekładni (większe naprężenia gnące);
  • trudność łączenia pasa – stosujemy pas bez końca + urządzenie do napinania;

Najczęściej stosuje się przekładnie pasowe z kół wielorowkowych i z odpowiedniej liczby równoległych pasów. Mogą przenosić Mo na 1 do 3 wałów

Rys.2.12 Przekrój i budowa pasa klinowego

gdzie:

1 – powierzchnia zewnętrzna;

2 – powierzchnia wewnętrzna;

3 – powierzchnia boczna;

4 – powierzchnia skuteczna;

5 – warstwa rozciągana;

6 – warstwa nośna;

 

Pasy klinowe – zastosujemy dla małego rozstawu kół i dużych przełożeń. Są to pasy bez końca.

Pasy klinowe są znormalizowane (przekrój, długość). Rozróżniamy: Z, A, B, C, D, E i odpowiednie do nich szerokości rowków.

Pas klinowy – kąt rozwarcia – 40°. Rowek koła – kąt rozwarcia – 34°, 36°, 38°.

Wymiary rowków są tak ustalone aby pas nie wystawał poza średnicę zewnętrzną koła i nie opierał się o do rowka.

Rys.2.13 Kształty i wymiary koła pasowego rowkowego: a) z jednym rowkiem, b) z kilkoma rowkami

Wieńce kół dobieramy wg PN – 66/M – 85202. Piasta, tarcza, ramiona – wg konstruktora.

 Powierzchnie robocze koła pasowego bardzo gładkie , koła powinny być lekkie i wyważone.

Regulacja napięcia pasa: – jak dla przekładni pasowej z pasem płaskim lub wykorzystując rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające ustalenie dmax i dmin.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Obliczanie przekładni łańcuchowych

Obliczanie przekładni łańcuchowych Przy doborze liczby zębów kierować się należy następującymi zaleceniami: 1. Dobór zębów w małym kole z = f(v): z = 6 ÷10             - napęd ręczny z = 8 ÷ 10            v < 1 m/s z = 11 ÷ 13          - v < 4 m/s   ,   t <...

Przekładnie łańcuchowe

Przekładnie łańcuchowe Przekładnie łańcuchowe – to dwa (lub więcej) koła łańcuchowe o specjalnym zarysie zębów, oraz opasający je łańcuch, złożony z ogniw łączonych przegubowo.   Wady przekładni łańcuchowych: nierównomierność biegu w przypadku zbyt małej liczby...

Przekładnie z pasami zębatymi

Przekładnie z pasami zębatymi     Przekładnie z pasami zębatymi – stanowią specjalną odmianę przekładni pasowych, ponieważ pasy są powiązane kształtowo z kołami, co upodabnia je do przekładni łańcuchowych. Przekładnie te nie wymagają wstępnego napinania pasa i...

Przekładnie z pasami okrągłymi

Przekładnie z pasami okrągłymi. Przekładnie z pasami okrągłymi – są stosowane wyłącznie do przenoszenia bardzo małych mocy, a więc w przypadkach, gdy zależy nam przede wszystkim na otrzymaniu przekładni o lekkiej budowie i stosunkowo niewielkich wymiarach. Pasy...

Przykłady oznaczeń pasów klinowych

Przykłady oznaczeń przekładni pasowych Przykład oznaczenia pasów klinowych o przekroju C i L =2000[mm].  Dla pasa pojedynczego: pas klinowy C 2000 PN-66/M-85201 ;dla zespołu pięciu pasów klinowych pracujących w przekładni: zespół pasów klinowych 5 C 2000 ...

Obliczanie przekładni z pasami klinowymi

Obliczanie przekładni z pasami klinowymi. Zależności z obliczeń dla przekładni pasowych z pasem płaskim obowiązują dla przekładni z pasem klinowym. Drobne różnice sprowadzają się do:   kąt opasania α na małym kole przyjmuje się już powyżej 70° (dla pasów płaskich...

Sztywność i praca sprężyny – Projektowanie sprężyn

Sztywność i praca sprężynyGdzie : C-sztywność [N/m] lub [Nm/rad] – jest stosunkiem przyrostu...

Montaż łożysk – Projektowanie łożysk –

Montaż łożysk Aby poprawnie przeprowadzić montaż łożysk, konieczne jest zachowanie wysokiej...

Wyznaczanie długości ze względu dopuszczalne naciski powierzchniowe – Połączenia wieloboczne – projektowanie połączeń

Wyznaczanie długości ze względu na dopuszczalne naciski powierzchniowe Dla połączenia...

Przekładnie łańcuchowe

Przekładnie łańcuchowe Przekładnie łańcuchowe – to dwa (lub więcej) koła łańcuchowe o specjalnym...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Rodzaje podkładek do śrub- Informacje ogólne – warianty geometryczne śruby

Rodzaje podkładek do śrub     Zwykłe Surowa Obrabiana        Sprężyste...

Obciążenie złącza – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Obciążenie złącza czopowo cylindrycznego ciernego (wciskowego)  Warunek który musi zostać...

Obciążenia udarowe sprężyn- Projektowanie sprężyn

Obciążenia udaroweObciążenia udarowe - obciążenia dynamiczne, które wprawiają układ w drgania. Aby...

Ogólny podział połączeń – Informacje ogólne

 Ogólny podział połączeń mechanicznych  Źródło: 1. J.Dietrych, Podstawy Konstrukcji Maszyn I,...

Obciążenie gnące – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe cylindryczne - projektowanie połączeń Obciążenie złącza wciskowego...