Projektowanie wału ze względu na kryterium wytrzymałościowe

 

Moment wypadkowy gnący w dwóch płaszczyznach XY, XZ przecinających się w osi geometrycznej wału

W przypadku obciążeń zmiennych nie można stosować hipotezy wytężeniowej Hubera, z uwagi na to, iż wał się obraca – często z wysoką prędkością – stąd też obciążenie jest zmienne

Wzór przekształcający hipotezę Hublera, uwzględniający zmienne obciążenie wału gdzie:

Gdzie :

Zg – trwała wytrzymałość zmęczeniowa przy zginaniu

Zgo – z obracającym się wektorem obciążenia

Zgj – z jednostronnym wektorem obciążenia

Zs – trwała wytrzymałość zmęczeniowa przy skręcaniu

Zso – z obracającym się wektorem obciążenia

Zsj – z jednostronnym wektorem obciążenia

 

 

Istotny stosunek długości wału do średnicy:

nie liczymy τt z uwagi na zbyt mały udział

 

Współczynnik redukcyjny dla obciążeń statycznych:

-tabela współczynników redukcyjnych

dla obciążeń statycznych 

Zasady redukowania do momentu zastępczego :

W przypadku dominacji momentu gnącego Mg

 

 

W przypadku dominacji momentu skręcającego Ms

 

Wały obciążone tylko momentem skręcającym obliczamy z warunku

Uzależniając obliczenia od przenoszonej mocy i prędkości obrotowej wału n.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Wały wykorbione- Dodatki

  Wały wykorbione   Wał wykorbiony jednolity z sześciocylindrowego silnika spalinowego , widoczne (linia przerywana) kanały olejowe( tamtędy krąży olej w silniku w celu chłodzenia).  Fragment wału maszyny parowej ML8a, składany  Dodatkowo wał można...

Kształtowanie wałów i osi – Dodatki

Kształtowanie wałów i osi Odsadzenia wałów   Odpowiednie dobranie wymiarów     zbyt bliskie usadowienie wpustu powoduje spiętrzenie naprężeń między ujściem czopa a karbem na wpuście. Należy unikać.   Osadzenia piast w celu redukcji naprężeń...

Drgania wału – Projektowanie wału

Drgania wału Drgania (oscylacje) – procesy, w trakcie których pewne wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie. Każdy element posiada sztywność, która przy wychyleniu (dodaniu energii do układu) generuje siłę reakcyjną, dla której czas reakcji osiąga pewną...

Wytrzymałość zmęczeniowa wału – Projektowanie wału

Wytrzymałość zmęczeniowa wału   Współczynnik spiętrzenia naprężeń:Określa stosunek wytrzymałości znormalizowanej próbki gładkiej do wytrzymałości obliczanego elementu o określonych wymiarach i kształcie, o tym samym materiale. W przypadku nagłej zaminy geometrii...

Podstawowe zasady projektowania wałów – Projektowanie wału

Zasady projektowania wału 1. Funkcja wału – co jest na nim obsadzone i w którym miejscu Wyznaczenie średnic wału w miejscach charakterystycznych Wyznaczenie teoretycznego zarysu wału 2. Obrys wstępny wału na zarysie teoretycznym Określenie czopów ( wejść osadzenia...

Tolerancje gwintów- Informacje ogólne – gwinty

Tolerancje  Dla śrub ogólnego przeznaczenia tolerancji średnicy rdzenia d1 nie określa się. Dla...

Obliczanie spoin spawanych – Połączenia spawane – projektowanie połączeń spawanych

Obliczanie spoinObliczanie spoin : Dla spoin najlepszą hipotezę wytrzymałościową stanowi hipoteza...

Podział sprężyn – Informacje ogólne

Podział sprężyn Zależnie od kształtu sprężyny -sprężyny walcowe śrubowe naciskowe   o pręcie...

Rodzaje połączeń wielobocznych – Połączenia wieloboczne – informacje ogólne

 Rodzaje połączeń wielobocznych  Połączenia wieloboczne  kwadratowe walcowe    kwadratowe stożkowe...

Obciążenia udarowe sprężyn- Projektowanie sprężyn

Obciążenia udaroweObciążenia udarowe - obciążenia dynamiczne, które wprawiają układ w drgania. Aby...

Połączenia śrubowe równoległe

  Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Treść : Wspornik traktowany jako metalowa...

Sprzęgła łubkowe

Sprzęgła łubkowe   Sprzęgło łubkowe – składa się z dwóch łubków obejmujących końce łączonych...

Określanie grubości piasty dla wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Określanie grubości piasty stosunek c_1 grubości piasty g_p , średnica czopa d Dla grubości czopa...

Przekładnie pasowe z pasem klinowym

Przekładnie pasowe z pasem klinowym Najprostsza przekładnia z pasem klinowym – dwa koła rowkowe...

Napięcie wstępne śruby – Projektowanie połączeń śrubowych

  Napięcie wstępne w śrubie Napięcie wstępne w śrubie wprowadza się w celu wywołania...