Zasady projektowania wału

1. Funkcja wału – co jest na nim obsadzone i w którym miejscu

Wyznaczenie średnic wału w miejscach charakterystycznych

Wyznaczenie teoretycznego zarysu wału

2. Obrys wstępny wału na zarysie teoretycznym

Określenie czopów ( wejść osadzenia kół, łożysk itp.) w celu poprawy wytrzymałości zmęczeniowej

Zaleca się aby skok sąsiednich średnic spełniał warunek D/d ≤ 1,2

3. Podstawowe wymiarowanie wału

4. Ustalenia szczegółowe

 • Dokładność wykonania pasowań
 • Promienie zaokrągleń
 • Znormalizowanie rowków, podcięć gniazd gwintów
 • Chropowatości powierzchni
 • Tolerancje kształtu i położenia
 • Ustalenie obróbki cieplno-chemicznej

5. Zapewnienie współpracy wału z innymi elementami maszyny

  Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
  aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

  Może cię interesować także

  Wały wykorbione- Dodatki

    Wały wykorbione   Wał wykorbiony jednolity z sześciocylindrowego silnika spalinowego , widoczne (linia przerywana) kanały olejowe( tamtędy krąży olej w silniku w celu chłodzenia).  Fragment wału maszyny parowej ML8a, składany  Dodatkowo wał można...

  Kształtowanie wałów i osi – Dodatki

  Kształtowanie wałów i osi Odsadzenia wałów   Odpowiednie dobranie wymiarów     zbyt bliskie usadowienie wpustu powoduje spiętrzenie naprężeń między ujściem czopa a karbem na wpuście. Należy unikać.   Osadzenia piast w celu redukcji naprężeń...

  Drgania wału – Projektowanie wału

  Drgania wału Drgania (oscylacje) – procesy, w trakcie których pewne wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie. Każdy element posiada sztywność, która przy wychyleniu (dodaniu energii do układu) generuje siłę reakcyjną, dla której czas reakcji osiąga pewną...

  Wytrzymałość zmęczeniowa wału – Projektowanie wału

  Wytrzymałość zmęczeniowa wału   Współczynnik spiętrzenia naprężeń:Określa stosunek wytrzymałości znormalizowanej próbki gładkiej do wytrzymałości obliczanego elementu o określonych wymiarach i kształcie, o tym samym materiale. W przypadku nagłej zaminy geometrii...

  Obliczanie przekładni z pasami klinowymi

  Obliczanie przekładni z pasami klinowymi. Zależności z obliczeń dla przekładni pasowych z pasem...

  Zginanie

  T-siła tnąca N-siła rozciągająca M_s - moment skręcający, składowa momentu głównego M_g – moment...

  Sprzęgła zębate, przegubowe

  Sprzęgła zębate, przegubowe   Sprzęgła zębate – dwie tarcze, jedna z uzębieniem zewnętrznym a...

  wady i zalety wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

  Zalety i wady połączenia z wpustem pryzmatycznym Zalety : 1. Centrowanie piasty w czopie, 2....

  Klasyfikacja łożysk – Informacje ogólne

  Klasyfikacja Łożysk     Podstawowa klasyfikacja:  Klasyfikacja ze względu na...

  Zabezpieczenia połączeń śrubowych – Projektowanie połączeń śrubowych

  Zabezpieczenia połączeń śrubowych Zabezpieczenia połączeń śrubowych – przed samo odkręcaniem się...

  Wały wykorbione- Dodatki

    Wały wykorbione   Wał wykorbiony jednolity z sześciocylindrowego silnika spalinowego ,...

  Rozciąganie

  W trakcie rozciągania lub ściskania pręt zmienia swoją długość. Według prawa Hooka zależnośc ta...

  Wymiary śrub – Informacje ogólne

  Wymiary śruby - opis budowy śruby  Rysunek dokładnyRysunek umownyOznaczenie gwintu   ...

  Rodzaje zakończeń śrub – Informacje ogólne – warianty geometryczne śruby

  Rodzaje zakończeń śruby Zakończenie kuliste Zakończenie płaskie Zakończenie stożkowe zakończenie...