Zasady projektowania wału

1. Funkcja wału – co jest na nim obsadzone i w którym miejscu

Wyznaczenie średnic wału w miejscach charakterystycznych

Wyznaczenie teoretycznego zarysu wału

2. Obrys wstępny wału na zarysie teoretycznym

Określenie czopów ( wejść osadzenia kół, łożysk itp.) w celu poprawy wytrzymałości zmęczeniowej

Zaleca się aby skok sąsiednich średnic spełniał warunek D/d ≤ 1,2

3. Podstawowe wymiarowanie wału

4. Ustalenia szczegółowe

 • Dokładność wykonania pasowań
 • Promienie zaokrągleń
 • Znormalizowanie rowków, podcięć gniazd gwintów
 • Chropowatości powierzchni
 • Tolerancje kształtu i położenia
 • Ustalenie obróbki cieplno-chemicznej

5. Zapewnienie współpracy wału z innymi elementami maszyny

  Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
  aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

  Może cię interesować także

  Wały wykorbione- Dodatki

    Wały wykorbione   Wał wykorbiony jednolity z sześciocylindrowego silnika spalinowego , widoczne (linia przerywana) kanały olejowe( tamtędy krąży olej w silniku w celu chłodzenia).  Fragment wału maszyny parowej ML8a, składany  Dodatkowo wał można...

  Kształtowanie wałów i osi – Dodatki

  Kształtowanie wałów i osi Odsadzenia wałów   Odpowiednie dobranie wymiarów     zbyt bliskie usadowienie wpustu powoduje spiętrzenie naprężeń między ujściem czopa a karbem na wpuście. Należy unikać.   Osadzenia piast w celu redukcji naprężeń...

  Drgania wału – Projektowanie wału

  Drgania wału Drgania (oscylacje) – procesy, w trakcie których pewne wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie. Każdy element posiada sztywność, która przy wychyleniu (dodaniu energii do układu) generuje siłę reakcyjną, dla której czas reakcji osiąga pewną...

  Wytrzymałość zmęczeniowa wału – Projektowanie wału

  Wytrzymałość zmęczeniowa wału   Współczynnik spiętrzenia naprężeń:Określa stosunek wytrzymałości znormalizowanej próbki gładkiej do wytrzymałości obliczanego elementu o określonych wymiarach i kształcie, o tym samym materiale. W przypadku nagłej zaminy geometrii...

  Niwelowanie odkształceń spawalniczych – Połączenia spawane – Projektowanie połączeń spawanych

  Zapobieganie odkształceniom zastosowanie wstępnego odchyleniaSpawanie warstwowe Umieszczenie...

  Projektowanie wału ze względu na kryterium sztywności – Projektowanie wału

   Projektowanie wału ze względu na kryterium sztywności Obliczenia sztywności wałów poprzecznej –...

  Wymiary śrub – Informacje ogólne

  Wymiary śruby - opis budowy śruby  Rysunek dokładnyRysunek umownyOznaczenie gwintu   ...

  Sprzęgła łubkowe

  Sprzęgła łubkowe   Sprzęgło łubkowe – składa się z dwóch łubków obejmujących końce łączonych...

  Wały wykorbione- Dodatki

    Wały wykorbione   Wał wykorbiony jednolity z sześciocylindrowego silnika spalinowego ,...

  Normalizacja oraz dobór sprzęgieł

  Normalizacja oraz dobór sprzęgieł Podstawowy parametr charakteryzujący sprzęgło to przenoszony Mo....

  Kształtowanie wałów i osi – Dodatki

  Kształtowanie wałów i osi Odsadzenia wałów   Odpowiednie dobranie wymiarów     zbyt...

  Sprzęgła sterowalne

  Sprzęgła sterowane   Sprzęgła sterowane – są to sprzęgła wyposażone w urządzenia za pomocą,...

  Rodzaje zakończeń śrub – Informacje ogólne – warianty geometryczne śruby

  Rodzaje zakończeń śruby Zakończenie kuliste Zakończenie płaskie Zakończenie stożkowe zakończenie...

  Montaż łożysk – Projektowanie łożysk –

  Montaż łożysk Aby poprawnie przeprowadzić montaż łożysk, konieczne jest zachowanie wysokiej...