Rozwiązania konstrukcyjne połączeń śrubowych

Dla śrub zginanych:

Podkładki klinowe

 Podkładki uwalniające zginanie

Stosowanie długich śrub

Obróbka powierzchni oporowych pod nakrętkę, tak żeby dopasować podstawę powierzchni.

Obciążenia zmienne:

Łagodna zmiana przekroju  

Zwiększenie podatności śruby

d2 = (0,8 – 1,0) · d1

Nakrętka normalna – nierównomierność rozkładu obciążeń na zwoje
Nakrętka zawieszona – nierównomierność rozkładu obciążeń na zwoje

 

 

Elastyczne podparcie nakrętek

 

 

Sposoby odciążenia szpilki od zginania przekroju leżącego w płaczszyźnie styku.

Unikanie spiętrzenia naprężeń

Sposoby na łagodzenie na wybiegu gwintu 

 

Sposoby łagodzenia karbu na przejści trzpienia w łeb śruby

 

Kształt nakrętek – dla zmniejszenia spiętrzenia naprężeń na pierwszym zwoju śruby – sposoby wyrównywania rozkładu obciążenia wzdłuż osi nakrętki.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Projektowanie wału ze względu na kryterium wytrzymałościowe – Projektowanie wału –

Projektowanie wału ze względu na kryterium wytrzymałościowe   Moment wypadkowy gnący w dwóch...

Niwelowanie odkształceń spawalniczych – Połączenia spawane – Projektowanie połączeń spawanych

Zapobieganie odkształceniom zastosowanie wstępnego odchyleniaSpawanie warstwowe Umieszczenie...

Podział sprzęgieł

Podział sprzęgieł Sprzęgłem – nazywamy zespół układu napędowego, przeznaczony do łączenia wałów i...

Rozkład obciążeń na wpuście pryzmatycznym – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Rozkład obciążenia na wpuście Mechanizm przenoszenia obciążeń z wału na wpust   Gdzie: P-siłą...

Rodzaje zakończeń śrub – Informacje ogólne – warianty geometryczne śruby

Rodzaje zakończeń śruby Zakończenie kuliste Zakończenie płaskie Zakończenie stożkowe zakończenie...

Sprzęgła samonastawne

Sprzęgła samonastawne Sprzęgła samonastawne – umożliwiają niewielkie zmiany względnego położenia...

Projektowanie wału ze względu na kryterium sztywności – Projektowanie wału

 Projektowanie wału ze względu na kryterium sztywności Obliczenia sztywności wałów poprzecznej –...

Sprężyny pojedyncze – Projektowanie sprężyn

Projektowanie sprężyn pojedynczychSprężyny o pręcie skręcanym     Warunki...

Śruba luźna – Informacje ogólne

Śruba luźnaŚruba luźna jest śrubą którą trzeba napiąć, tj. przyłożyć siłę za pomocą nakrętki tak,...

Koła pasowe

Koła pasowe   Konstrukcja uwarunkowana jest średnicą kół. d < 100 mm – koła pełne lub...