Rozwiązania konstrukcyjne połączeń śrubowych

Dla śrub zginanych przy stałych obciążeniach:

Zastosowanie podkładek klinowych

Zastosowanie podkładek uwalniających zginanie

Zastosowanie długich śrub

Obróbka powierzchni oporowych pod nakrętkę, tak żeby dopasować podstawę powierzchni.

 

Dla śrub przy zmiennych obciążeniach:

Łagodna zmiana przekroju w celu niwelowania spiętrzeń naprężeń  

Zwiększenie podatności śruby poprzez przejście w mniejszą średnicę rdzenia śruby

d2 = (0,8 – 1,0) · d1

Nakrętka normalna – duża nierównomierność rozkładu obciążeń na zwoje
Nakrętka zawieszona – mniejsza nierównomierność rozkładu obciążeń na zwoje

 

 

Elastyczne podparcie nakrętek

 

 

Sposoby odciążenia szpilki od zginania przekroju leżącego w płaczszyźnie styku.

Unikanie spiętrzenia naprężeń

Sposoby na łagodzenie na wybiegu gwintu 

 

Sposoby łagodzenia karbu na przejści trzpienia w łeb śruby

 

Zastosowanie specjalnych nakrętek zmniejszających spiętrzenia naprężeń na pierwszym zwoju śruby 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Pasowanie łożysk – Projektowanie łożysk

Pasowanie łożysk   Ogólne zasady pasowania łożysk  W celu zapewnienia zwiększenia obciążenia...

Konstrukcyjne odmiany wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Konstrukcyjne wymiary wpustówKonstrukcyjne odmiany wpustów wpust pryzmatyczny zaokrąglony i sposób...

Przekładnie walcowe z kołami rowkowymi

Przekładnie walcowe z kołami rowkowymi   Rys.1.5 Przekładnia cierna walcowa z kołami...

Pasowanie wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Pasowanie wpustówPrzykładowe opcje pasowań na zasadzie: stałego otworu   na zasadzie stałego...

Hamulce klockowe

Hamulce klockowe   Hamulce klockowe – dzielimy je na jedno- lub dwuklockowe. Moment tarcia na...

Zarysy wielowypustów – Połączenia wielowypustowe – informacje ogólne

 Zarysy połączeń wielowypustowych  a) proste zarysy boków   b) wielokarbowe   c)...

Zmniejszenie wcisku – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Zmniejszenie wcisku Montażowe zmniejszenie wcisku W przypadku złącza wtłaczanego następuje...

Klasyfikacja i charakterystyka hamulców

Klasyfikacja i charakterystyka hamulców. Hamulce – to urządzenia służące do zatrzymywania,...

Odkształcenia spawalnicze – Połączenia spawane – projektowanie połączeń spawanych

Odkształcenia spawalniczeWypaczanie elementów spawanychSkurcz spawalniczy      przechylenie kątowe...