Napięcie wstępne w śrubie

Napięcie wstępne w śrubie wprowadza się w celu wywołania sprężystego rozciągnięcia śruby luźnej [i] generującego siły nacisku na powierzchnie łączonych elementów.

Bardzo ważna jest kontrola naprężeń, ponieważ poprzez odpowiednią kontrolę, można zmniejszyć naprężenia w śrubie wydłużając jej żywotność i uzyskując taką samą siłę napięcia zapewniającą wytrzymałość złącza.

Wymagany efekt może być uzyskany (kontrolowana wymagana siła napięcia wstępnego Pw) poprzez:

  • kontrolę momentu dokręcenia nakrętki/śruby – klucze dynamometryczne
  • kontrola siły  w śrubie -rozciągnięcie wstępne śruby specjalnym urządzeniem, następnie przykręcenie nakrętki

Schemat hydraulicznego urządzenia do napinania wstępnego śrub bez wywołania ich skręcania. Kontrola wydłużenia śruby pod wpływem Pw.

 

Czasami stosuje się także śruby ze znacznikiem napięcia wstępnego.

można także stosować łączniki śrubowe z innych materiałów takich jak:

  • stale nierdzewne
  • materiałów ceramicznych
  • tworzyw sztucznych
  • innych materiałów nieżelaznych

 

Łaczniki superbolt –brak naprężeń skręcających –brak współczynnika f.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Warunki wytrzymałościowe wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Warunek wytrzymałości wpustuWarunek wytrzymałości wpustu liczymy z warunku wytrzymałości ze...

Opis gwintu – Informacje ogólne – gwinty

Opis gwintu    Gwint – geometria opisana krzywą równi pochyłej nawiniętej na walec o...

Prędkość graniczna łożyska – Projektowanie łożysk

 Prędkość graniczna łożysk ηgr -  prędkość graniczna łożysk tocznych  - podana w katalogu –...

Pasowanie – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Pasowanie dla połączeń wciskowych Pasowanie W przypadku elementów wykonanych ze stali  (materiału...

Co to połączenie wpustowe – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Połączenia z wpustem pryzmatycznym – co to połączenie wpustowe Co to połączenie wpustowe...

Sprzęgło samoczynne

Sprzęgła samoczynne   Sprzęgła samoczynne – umożliwiają łączenie lub rozłączanie wału bez...

Mechanizm przełączania sprzęgieł

Mechanizm przełączania sprzęgieł   Rys.3.33 Mechanizm przełączania sprzęgieł  ...

Dobór wymiarów łożysk – Projektowanie łożysk

Dobór wymiarów łożysk Zakłada się wymaganą trwałość – np. godzinową dla łożyska Dobiera się typ...

Obliczanie spoin spawanych – Połączenia spawane – projektowanie połączeń spawanych

Obliczanie spoinObliczanie spoin :,   Dla spoin najlepszą hipotezę wytrzymałościową stanowi...

Dobór gwintu – Informacje ogólne – gwinty

Dobór gwintu Rodzaj-  Dobór gwintu zaczyna się od określenia rodzaju gwintu dla danego...