Zabudowa łożysk oraz luz roboczy

Odpowiedni luz roboczy (tym samym odpowiednie obciążenie łożyska) w łożysku zapewnia:

  • Właściwe rozłożenie obciążeń na elementy toczne
obciążenie łożyska
  • Brak poślizgu na nośnych elementach tocznych
  • Brak pełzania pierścieni pod wpływem ruchomego obciążenia

Wpływ złego osadzania pierścienia łożyska:

-odkształcenie zbyt luźnego pierścienia

-obtoczenie pierścienia

-pełzanie pierścienia, czyli względny ruch pasowanej powierzchni pierścienia łożyska względem powierzchni oprawy

Dopiero właściwie pasowane łożysko na wale i w oprawie zapewnia odpowiednie luzy robocze. Warto dodać, że pierścienie łożyskowe są podatne i dostosowują się do kształtu otworów czopa, gniazd

Orientacyjny podział wielkości obciążenia, czyli większego wcisku [% obciążenia łożyska]

P ≤  5% – obciążenie lekkie

5% < P ≤10% – obciążenie normalne

10% < P ≤ 15% – obciążenie ciężkie

P > 15%- obciążenie bardzo ciężkie

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Trwałość łożysk – Projektowanie łożysk

Trwałość łożysk Trwałość łożysk tocznych dla n>10 obr/min Dla łożyska prawidłowo zabudowanego, uszczelnionego węzła łożyskowego, o jego zniszczeniu decydują procesy zmęczeniowe. Dobór łożyska oparty jest na kryterium wytrzymałościowym zmęczeniowym.   ...

Stosowanie łożysk tocznych – Dodatki do łożysk

Stosowanie łożysk tocznych   W doborze łożysk największą rolę odgrywają: - wartość kierunek i charakter obciążenia - prędkość obrotowa - wymagania dokładności biegu i sztywność łożyska - wolna przestrzeń do dyspozycji - współosiowość gniazda i czopa - warunki montażu...

Napięcie wstępne łożysk – Projektowanie łożysk

Napięcia wstępne łożysk Napięcie wstępne/zacisk wstępny łożysk – jest to generowanie siły w celu obciążenia wszystkich elementów tocznych na całym obwodzie łożyska. Stosowane głównie w przypadku łożysk skośnych. W przeciwnym wypadku pierścień wewnętrzny wysuwa się z...

Dobór wymiarów łożysk – Projektowanie łożysk

Dobór wymiarów łożysk Zakłada się wymaganą trwałość – np. godzinową dla łożyska Dobiera się typ łożyska Wymaga się obciążeń zastępczych – dla założonego Lh, wyznacza się wymaganą nośność łożyska C/C0 Dla obliczonej C/C0, oraz dla wyznaczonej średnicy czopa pod...

Prędkość graniczna łożyska – Projektowanie łożysk

 Prędkość graniczna łożysk ηgr -  prędkość graniczna łożysk tocznych  - podana w katalogu – maksymalna prędkość obrotowa, zazwyczaj wyrażona w ilości obrotów na minutę parametr dobierany do smarowania smarem plastycznym lub olejem. Możliwe sposoby podwyższenia...

Projektowanie łożysk skośnych – Projektowanie łożysk

Projektowanie łożysk skośnych Wpływ napięcia wstępnego zacisku Qw na rozkład obciążenia na poszczególne kulki łożyska skośnego. Wymagane obciążenie łożyska skośnego dobiera się tak aby pod wpływem obciążenia łożyska silą promieniową Fr (R) zapobiec zsunięcia się...

Materiały stosowane na sprężyny – Dodatki

Materiały stosowane na sprężynyMateriały przeznaczone na sprężyny dobiera się tak, aby miały...

Rozkład obciążeń na wpuście pryzmatycznym – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Rozkład obciążenia na wpuście Mechanizm przenoszenia obciążeń z wału na wpust   Gdzie: P-siłą...

tarcie toczne – Informacje ogólne

Tarcie toczne Tarcie toczne – spowodowane jest nierównomiernym rozkładem nacisków spowodowanym...

Hamulce szczękowe wewnętrzne

Hamulce szczękowe wewnętrzne Hamulce zaciskowe to rodzaj hamulców, w których szczęki są...

Projektowanie wału ze względu na kryterium wytrzymałościowe – Projektowanie wału –

Projektowanie wału ze względu na kryterium wytrzymałościowe   Moment wypadkowy gnący w dwóch...

Przekładnie cierne odciążone

Przekładnie cierne odciążone               Stosując je uzyskujemy odciążenie łożysk od sił...

Stany naprężeń

  Stany naprężeń Stany naprężeń dzielimy na :                Stan jednorodny – gdy...

Przekładnie z pasami okrągłymi

Przekładnie z pasami okrągłymi. Przekładnie z pasami okrągłymi – są stosowane wyłącznie do...

Elementy teorii sprężystości

Aby opracować poprawne współczynniki dla ogólnych równań z powyższych wzorów, związków...

Temperatura ogrzania piasty i oziębienia wału – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Temperatura ogrzania piasty złącza skurczowego i oziębienia czopa złącza rozprężnego Temperatura...