Rozkład obciążenia na wpuście

Mechanizm przenoszenia obciążeń z wału na wpust

 

Gdzie:

P-siłą wypadkowa działająca na boczną ścianę wpustu

e-odległość między siłami z pary sił

P’ – siłą wypadkowa z nacisku na dno rowka wpustowego w czopie

T-siła tarcia na bocznej powierzchni rowka w piaście – równa jest sile P’

P”_1  – siła wypadkowa sił P’ i P

P”_2 – siła wypadkowa sił T i P

M_1 – moment obracający wpust w rowku spowodowany parą sił wypadkowych

M_2 – moment M_2 równoważący parę sił wypadkowych

Momenty M_1 i M_2 równoważą się w przypadku gdy P’_1 i P”_2 są współosiowe

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Informacje ogólne o łożyskach – Informacje ogólne

Łożyska toczne - informacje ogólne Łożysko - element maszynowy – którego zadaniem jest...

Przygotowanie blach pod spoiny – Połączenia spawane – informacje ogólne

Sposoby przygotowań blach pod spoinySpawanie, napawanie i cięcie  a) spawanie na gorąco b)...

Podział sprzęgieł

Podział sprzęgieł Sprzęgłem – nazywamy zespół układu napędowego, przeznaczony do łączenia wałów i...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Montaż łożysk – Projektowanie łożysk –

Montaż łożysk Aby poprawnie przeprowadzić montaż łożysk, konieczne jest zachowanie wysokiej...

Sprzęgła tarczowe (kolnierzowe)

Sprzęgła tarczowe (kołnierzowe) Dwie tarcze złączone śrubami, osadzamy na wałach przy pomocy...

Sztywność i praca sprężyny – Projektowanie sprężyn

Sztywność i praca sprężynyGdzie : C-sztywność [N/m] lub [Nm/rad] – jest stosunkiem przyrostu...

Samohamowność gwintuInformacje ogólne – gwinty

Samohamowność gwintuSamohamowność - to właściwość układu, w której opór tarcia statycznego...

wady i zalety wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Zalety i wady połączenia z wpustem pryzmatycznym Zalety : 1. Centrowanie piasty w czopie, 2....

Pasy płaskie

Pasy płaskie Wymagania w stosunku do pasów: mocne sprzężenie pasa z kołem wysoka sprawność...