Pasowanie wpustów

Przykładowe opcje pasowań na zasadzie:

stałego otworu

 

na zasadzie stałego wałka

 

 

Użycie zasady stałego wałka pozwala nam na użycie takich samych wpustów bez konieczności zamiany ich geometrii. Jedynie zmiany geometrii rowka wpustowego

Połączenia wpustowe

            -spoczynkowe – wpusty osadzone bez luzu na czopie i piaście, Wpusty zarówno spoczynkowe jak i przesuwne nie zabezpieczają piasty przed przesunięciem w osi wału – wzdłuż osi. W takim przypadku należy zabezpieczyć (ustalić) wzdłuż osi wału piastę.  pasowanie h6/P9 dla piasty koła i wału.   

            -przesuwne – wpusty osadzone bez luzu na czopie i z luzem na powierzchniach wzdłuż osi przesuwnej piasty. Pasowanie h6/D10 dla piasty koła i h6/H9 dla wału.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Skręcanie prętów

Założenie: Każdy ze skręcanych przekrojów Δx pozostaje płaski w trakcie skręcania Odkształcenia w...

Projektowanie wału ze względu na kryterium sztywności – Projektowanie wału

 Projektowanie wału ze względu na kryterium sztywności Obliczenia sztywności wałów poprzecznej –...

Wyznaczanie długości ze względu dopuszczalne naciski powierzchniowe – Połączenia wieloboczne – projektowanie połączeń

Wyznaczanie długości ze względu na dopuszczalne naciski powierzchniowe Dla połączenia...

Zginanie

T-siła tnąca N-siła rozciągająca M_s - moment skręcający, składowa momentu głównego M_g – moment...

Sprężyny pojedyncze – Projektowanie sprężyn

Projektowanie sprężyn pojedynczychSprężyny o pręcie skręcanym     Warunki...

Klasyfikacja łożysk – Informacje ogólne

Klasyfikacja Łożysk     Podstawowa klasyfikacja:  Klasyfikacja ze względu na...

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowegoWystępują dwa przypadki dla wtłaczania i...

Właściwości łożysk w danych warunkach – Informacje ogólne

Właściwości łożysk w podanych warunkach Rodzaj łożyska Wysoka temperatura niska temperatura...

Konstrukcyjne odmiany wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Konstrukcyjne wymiary wpustówKonstrukcyjne odmiany wpustów wpust pryzmatyczny zaokrąglony i sposób...

Związki konstytutywne

Związki konstytutywne - To główne zależności między składowymi tensora (wektora rozpostartego na...