Pasowanie wpustów

Przykładowe opcje pasowań na zasadzie:

stałego otworu

 

na zasadzie stałego wałka

 

 

Użycie zasady stałego wałka pozwala nam na użycie takich samych wpustów bez konieczności zamiany ich geometrii. Jedynie zmiany geometrii rowka wpustowego

Połączenia wpustowe

            -spoczynkowe – wpusty osadzone bez luzu na czopie i piaście, Wpusty zarówno spoczynkowe jak i przesuwne nie zabezpieczają piasty przed przesunięciem w osi wału – wzdłuż osi. W takim przypadku należy zabezpieczyć (ustalić) wzdłuż osi wału piastę.  pasowanie h6/P9 dla piasty koła i wału.   

            -przesuwne – wpusty osadzone bez luzu na czopie i z luzem na powierzchniach wzdłuż osi przesuwnej piasty. Pasowanie h6/D10 dla piasty koła i h6/H9 dla wału.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Przekroje spoin- Połączenia spawane – informacje ogólne

Przekroje spoin pachwinowych wypukła   płaska wklęsłą różnoboczna  

Rozkład obciążeń na wpuście pryzmatycznym – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Rozkład obciążenia na wpuście Mechanizm przenoszenia obciążeń z wału na wpust   Gdzie: P-siłą...

Przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu

Przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu      Zasadnicza cecha – uzyskanie zmian...

Projektowanie wału ze względu na kryterium wytrzymałościowe – Projektowanie wału –

Projektowanie wału ze względu na kryterium wytrzymałościowe   Moment wypadkowy gnący w dwóch...

Obciążenia udarowe sprężyn- Projektowanie sprężyn

Obciążenia udaroweObciążenia udarowe - obciążenia dynamiczne, które wprawiają układ w drgania. Aby...

Informacje ogólne

 Elementy podatne - informacje ogólne Elementy podatne - to elementy w konstrukcji maszyn, które...

Wytrzymałość pasów

Wytrzymałość pasów Naprężenia w pasie powstają w wyniku działania sił: rozciągających;...

Tolerancje gwintów- Informacje ogólne – gwinty

Tolerancje  Dla śrub ogólnego przeznaczenia tolerancji średnicy rdzenia d1 nie określa się. Dla...

3.4.3.1.4.3. Informacje ogólne – rodzaje połączeń śrubowych – mechanizmy

Mechanizmy Obrót śruby, przesuw nakrętki Obrót i przesuw śruby - nakrętka nieruchoma Obró...

Napięcie wstępne śruby – Projektowanie połączeń śrubowych

  Napięcie wstępne w śrubie Napięcie wstępne w śrubie wprowadza się w celu wywołania...