Pasowanie wpustów

Przykładowe opcje pasowań na zasadzie:

stałego otworu

 

na zasadzie stałego wałka

 

 

Użycie zasady stałego wałka pozwala nam na użycie takich samych wpustów bez konieczności zamiany ich geometrii. Jedynie zmiany geometrii rowka wpustowego

Połączenia wpustowe

            -spoczynkowe – wpusty osadzone bez luzu na czopie i piaście, Wpusty zarówno spoczynkowe jak i przesuwne nie zabezpieczają piasty przed przesunięciem w osi wału – wzdłuż osi. W takim przypadku należy zabezpieczyć (ustalić) wzdłuż osi wału piastę.  pasowanie h6/P9 dla piasty koła i wału.   

            -przesuwne – wpusty osadzone bez luzu na czopie i z luzem na powierzchniach wzdłuż osi przesuwnej piasty. Pasowanie h6/D10 dla piasty koła i h6/H9 dla wału.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Wady i zalety połączenia stożkowego – Połączenia cierne czopowe stożkowe – informacje ogólne

Połączenia cierne czopowe-stożkowe  Wady i zalety  Zalety:  Zdolność przenoszenia obciążeń...

Normalizacja oraz dobór sprzęgieł

Normalizacja oraz dobór sprzęgieł Podstawowy parametr charakteryzujący sprzęgło to przenoszony Mo....

Zasady obliczania przekładni ciernych

Zasady obliczania przekładni ciernych  Rys. 1.4 Schemat przekładni ciernej walcowej o kołach...

Przekładnie walcowe z kołami rowkowymi

Przekładnie walcowe z kołami rowkowymi   Rys.1.5 Przekładnia cierna walcowa z kołami...

Znormalizowane zarysy gwintów – Informacje ogólne – gwinty

Znormalizowane zarysy gwintu Gwint trójkątny   Gwint prostokątny   Gwint trapezowy -...

Koła pasowe

Koła pasowe   Konstrukcja uwarunkowana jest średnicą kół. d < 100 mm – koła pełne lub...

Zadania elementów podatnych – Informacje ogólne

Zadania elementów podatnych.- wzajemne przesunięcie elementów maszynowych (mechanizm ładowania...

Przykłady oznaczeń pasów klinowych

Przykłady oznaczeń przekładni pasowych Przykład oznaczenia pasów klinowych o przekroju C i L...

Przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu

Przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu      Zasadnicza cecha – uzyskanie zmian...

Wykonywanie sprężyn – Dodatki

Wykonywanie sprężynSprężyny zazwyczaj wykonuje się z pręta okrągłego lub prostokątnego Dla prętów...