Warunki wytrzymałościowe spoin 

Tabela warunków wytrzymałościowych spoin

Połączenie Przekrój obliczeniowy Naprężenia obliczeniowe Naprężenia zredukowane

Połączenie w belkach zginanych

Spoina wzdłużna w belkach zginanych obciążonych momentem Mg i siłą poprzeczną Q

Dla spoiny przerywanej

g=2a – dla spoiny dwustronnej pachwinowej

S- moment statyczny względem centralnej osi bezwładności x,  części przekroju poprzecznego

Spoina pachwinowa obciążona momentem gnącym Mg i siłą poprzeczną Q

Spoina pachwinowa obciążona momentem skręcającym, momentem gnącym i siłą poprzeczną

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Zadania elementów podatnych – Informacje ogólne

Zadania elementów podatnych.- wzajemne przesunięcie elementów maszynowych (mechanizm ładowania...

Pasowanie łożysk – Projektowanie łożysk

Pasowanie łożysk   Ogólne zasady pasowania łożysk  W celu zapewnienia zwiększenia obciążenia...

Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe Hamulce tarczowe stosowane w samochodach (rys.4.12). Płytki hamulca nie są w tym...

Podział sprzęgieł

Podział sprzęgieł Sprzęgłem – nazywamy zespół układu napędowego, przeznaczony do łączenia wałów i...

Rozkład obciążeń na wpuście pryzmatycznym – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Rozkład obciążenia na wpuście Mechanizm przenoszenia obciążeń z wału na wpust   Gdzie: P-siłą...

Sprzęgło samoczynne

Sprzęgła samoczynne   Sprzęgła samoczynne – umożliwiają łączenie lub rozłączanie wału bez...

Drgania wału – Projektowanie wału

Drgania wału Drgania (oscylacje) – procesy, w trakcie których pewne wielkości fizyczne na przemian...

Sprzęgła samonastawne

Sprzęgła samonastawne Sprzęgła samonastawne – umożliwiają niewielkie zmiany względnego położenia...

Zespoły sprężyn – Projektowanie sprężyn

Zespoły SprężynUkład szeregowy Obciążenie poszczególnych sprężyn jest jednakowe i równe...

Klasy śrub – Projektowanie połączeń śrubowych –

Klasy śrub W śrubach znormalizowanych wprowadzone zostało pojęcie klasy śruby. Określa ona...