Warunki wytrzymałościowe spoin 

Tabela warunków wytrzymałościowych spoin

Połączenie Przekrój obliczeniowy Naprężenia obliczeniowe Naprężenia zredukowane

Połączenie w belkach zginanych

Spoina wzdłużna w belkach zginanych obciążonych momentem Mg i siłą poprzeczną Q

Dla spoiny przerywanej

g=2a – dla spoiny dwustronnej pachwinowej

S- moment statyczny względem centralnej osi bezwładności x,  części przekroju poprzecznego

Spoina pachwinowa obciążona momentem gnącym Mg i siłą poprzeczną Q

Spoina pachwinowa obciążona momentem skręcającym, momentem gnącym i siłą poprzeczną

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja spawana . Dla podanych danych i przypadków wyznaczyć wartość siły P, która może być przyłożona do dźwigni z uwagi na wytrzymałość złączy spawanych. Dwa przypadki...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja spawana, obciążony został dwiema składowymi siłami P Sprawdzić jego bezpieczeństwoDane: d, b, D, n, c, u, h, r, H, Re, X, z, z_a, Zog, Zor, Zoc, Zost Re-440MPa - granica...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji jednolitej

  Obliczenia konstrukcji jednolitychTreść : Wspornik traktowany jako metalowy blok jednorodny, obciążony został dwiema składowymi siłami P Sprawdzić jego bezpieczeństwoDane:L, b, h, g, D, r, w, c, H, d, u, l - wymiary geometryczneRe-440MPa - granica...

Obciążenia udarowe sprężyn- Projektowanie sprężyn

Obciążenia udaroweObciążenia udarowe - obciążenia dynamiczne, które wprawiają układ w drgania. Aby...

Połączenia śrubowe równoległe

  Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Treść : Wspornik traktowany jako metalowa...

Przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu

Przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu      Zasadnicza cecha – uzyskanie zmian...

informacje ogólne o połączeniach czopowo cylindrycznych – Połączenia cierne czopowe cylindryczne

Połączenia cierne - czopowo cylindrycznePołączenie cierne, czopowe cylindryczne-wciskowe -...

Sprężyny pojedyncze – Projektowanie sprężyn

Projektowanie sprężyn pojedynczychSprężyny o pręcie skręcanym     Warunki...

Zdolność napędowa przekładni pasowej

Zdolność napędowa przekładni pasowej  Pod tym pojęciem rozumieć należy zdolność pasa do...

Spoina – Połączenia spawane – informacje ogólne

Połączenia spawane Spoina - rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów...

Współczynniki tarcia – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – dodatki

  Wartości współczynników tarcia   Sposób montażu wtłaczane skurczowe Materiały elementów...

Wykonywanie sprężyn – Dodatki

Wykonywanie sprężynSprężyny zazwyczaj wykonuje się z pręta okrągłego lub prostokątnego Dla prętów...

Zniszczenia połączenia śrubowego – Projektowanie połączeń śrubowych

Zniszczenia połączeń śrubowych Prawdopodobne sposoby zniszczenia trzpienia:Zerwanie się śruby –...