Projektowanie połączeń spawanych  – rozkład naprężeń

Obliczenia sztywności wałów poprzecznej – giętej

Maszyny w których sztywność wału jest ważniejsza niż wytrzymałość:

-wrzeciona obrabiarek

-przekładnie zębate

-długie wały przenoszące obciążenia na inne elementy –np. pasy i koła zębate

Miarą odkształcenia (sztywności)  jest ugięcie y i kąt pochylenia linii ugięcia (przekoszenie) β. Najczęściej interesuje nas maksymalna strzałka ugięcia  oraz kat pochylenia linii ugięcia fmax[mm] w miejscu usadowienia podpór, w przypadku wałów – na łożyskach

Prawdopodobny przebieg linii sił i rozkład naprężeń normalnych.

spoina czołowa

 

 

połączenie nakładkowe

 

 

połączenie zakładkowe

 

 

dwustronna spoina pachwinowa

 

 

jednostronna spoina pachwinowa

 

 

spoina typu K

 

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Drgania wału – Projektowanie wału

Drgania wału Drgania (oscylacje) – procesy, w trakcie których pewne wielkości fizyczne na przemian...

Wady i zalety połączenia ciernego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – informacje ogólne

Połączenia cierne - czopowo cylindryczne  Wady i zalety Zalety : Zdolność przenoszenia obciążeń...

Materiały stosowane na sprężyny – Dodatki

Materiały stosowane na sprężynyMateriały przeznaczone na sprężyny dobiera się tak, aby miały...

Napięcie wstępne łożysk – Projektowanie łożysk

Napięcia wstępne łożysk Napięcie wstępne/zacisk wstępny łożysk – jest to generowanie siły w celu...

Warunki wytrzymałościowe wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Warunek wytrzymałości wpustuWarunek wytrzymałości wpustu liczymy z warunku wytrzymałości ze...

Sposoby gwintowania – Dodatki

    Sposoby gwintowania     a i b - walcowanie gwintu przy pomocy płytek lub...

Przykłady oznaczeń pasów klinowych

Przykłady oznaczeń przekładni pasowych Przykład oznaczenia pasów klinowych o przekroju C i L...

Hamulce klockowe

Hamulce klockowe   Hamulce klockowe – dzielimy je na jedno- lub dwuklockowe. Moment tarcia na...

Dobór gwintu – Informacje ogólne – gwinty

Dobór gwintu Rodzaj-  Dobór gwintu zaczyna się od określenia rodzaju gwintu dla danego...

Wytrzymałość pasów

Wytrzymałość pasów Naprężenia w pasie powstają w wyniku działania sił: rozciągających;...