Obliczanie spoin

Obliczanie spoin :

Dla spoin najlepszą hipotezę wytrzymałościową stanowi hipoteza Hubera-Von Missesa-.

Spoiny czołowe: 

Ponadto w spoinie czołowej traktujemy wszystkie naprężenia w charakterze takim jakim występują, tj. naprężenia normalne – traktujemy jako naprężenia normalne

Naprężenia styczne – traktujemy jako naprężenia styczne

Wspomniane jest o tym, z uwagi na fakt, iż w spoinach pachwinowych sytuacja nie jest taka oczywista.

Naprężenia zastępcze więc przyjmują postać :

W przypadku znacznej dominacji naprężeń stycznych (np. dla spoiny skręcanej) – traktujemy naprężenia zastępcze jako styczne co jest zgodne z poniższym:

Gdzie :

„‘ ” oznacza iż są to naprężenia występujące w spoinie, nie w materiale rodzimym 

Dla spoin pachwinowych :

Naprężenia zastępcze dla spoiny pachwinowej:

-w tym przypadku traktujemy wszystkie naprężenia jak naprężenia styczne i dodajemy je zgodnie z zasadą dodawania wektorów.

Dla spoiny dwustronnej skręcanej pachwinowej :

Obliczanie wysokości spoiny pachwinowej:

Wiadomo, że w przypadku spawania nie zawsze elementy będą tej samej długości i grubości. Z tego względu możemy wyróżnić dwa przypadki dla których należy dobrać odpowiednią grubość spoiny

Pierwszy w którym grubość blachy dospawywanej prostopadle jest większa niż grubość blachy podstawy :

 

Drugi w którym grubość blachy dospawywanej prostopadle jest mniejsza niż grubość blachy podstawy :

Naprężenia dopuszczalne :

k’-        naprężenia dopuszczalne dla spoiny

z-         współczynnik jakości spoiny

            =0,5- dla spoiny zwykłej jakości

            =1 –dla spoiny kontrolowanej

zo– współczynnik rodzaju obciążenia 

Rodzaj spoiny Rodzaj obciążenia statycznego Zo
Czołowe
Sciskanie 0,85
Zginanie 0,80
Rozciąganie 0,75
Styczne   0,65
Pachwinowe               
wszystkie          0,65

 

k – naprężenia dopuszczalne dla materiału rodzimego

Re- granica plastyczności materiału

x-współczynnik bezpieczeństwa,

 

-dla obciążeń dynamicznych :

z_a – współczynnik rodzaju obciążenia dla obciążeń zmęczeniowych

 

Za –współczynnik rodzaju obciążeń i kształtu dla spoiny przy obciążeniach dynamicznych

Warunki wytrzymałości spoin przy obciążeniach prostych

Rodzaj obciążenia Schemat obciążenia Przekrój obliczeniowy Warunek wytrzymałościowy
Roziąganie
Ścinanie  
Ścinanie  
Ścinanie
Ścinanie
Ścinanie
Ścinanie

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja spawana . Dla podanych danych i przypadków wyznaczyć wartość siły P, która może być przyłożona do dźwigni z uwagi na wytrzymałość złączy spawanych. Dwa przypadki...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja spawana, obciążony został dwiema składowymi siłami P Sprawdzić jego bezpieczeństwoDane: d, b, D, n, c, u, h, r, H, Re, X, z, z_a, Zog, Zor, Zoc, Zost Re-440MPa - granica...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji jednolitej

  Obliczenia konstrukcji jednolitychTreść : Wspornik traktowany jako metalowy blok jednorodny, obciążony został dwiema składowymi siłami P Sprawdzić jego bezpieczeństwoDane:L, b, h, g, D, r, w, c, H, d, u, l - wymiary geometryczneRe-440MPa - granica...

Sztywność i praca sprężyny – Projektowanie sprężyn

Sztywność i praca sprężynyGdzie : C-sztywność [N/m] lub [Nm/rad] – jest stosunkiem przyrostu...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Podział sprężyn – Informacje ogólne

Podział sprężyn Zależnie od kształtu sprężyny -sprężyny walcowe śrubowe naciskowe   o pręcie...

Obliczanie połączeń wielowypustowych – Połączenia wielowypustowe – projektowanie połączeń

Obliczanie połączeń wielowypustowych Obciążenie przypadające na jeden ząb z - liczba zębów w -...

Obciążenia udarowe sprężyn- Projektowanie sprężyn

Obciążenia udaroweObciążenia udarowe - obciążenia dynamiczne, które wprawiają układ w drgania. Aby...

Właściwości łożysk w danych warunkach – Informacje ogólne

Właściwości łożysk w podanych warunkach Rodzaj łożyska Wysoka temperatura niska temperatura...

Odkszałcenie

  Odkształcenie Odkształcenie – zmiana kształtu lub postaci ciała spowodowana działaniem sił...

Normalizacja oraz dobór sprzęgieł

Normalizacja oraz dobór sprzęgieł Podstawowy parametr charakteryzujący sprzęgło to przenoszony Mo....

Naprężenie

  Naprężenie Naprężenie - jest wielkością fizyczną która opisuje siły wewnętrzne wywierane...

Klasy śrub – Projektowanie połączeń śrubowych –

Klasy śrub W śrubach znormalizowanych wprowadzone zostało pojęcie klasy śruby. Określa ona...