Obliczanie spoin

Obliczanie spoin :,

 

Dla spoin najlepszą hipotezę wytrzymałościową stanowi hipoteza Hubera-Von Missesa-itp.

Spoiny czołowe: 

Ponadto w spoinie czołowej traktujemy wszystkie naprężenia w charakterze takim jakim występują, tj. naprężenia normalne – traktujemy jako naprężenia normalne

Naprężenia styczne – traktujemy jako naprężenia styczne

Wspomniane jest o tym, z uwagi na fakt, iż w spoinach pachwinowych sytuacja nie jest taka oczywista.

Naprężenia zastępcze więc przyjmują postać :

W przypadku znacznej dominacji naprężeń stycznych (np. dla spoiny skręcanej) – traktujemy naprężenia zastępcze jako styczne co jest zgodne z poniższym:

Gdzie :

„‘ ” oznacza iż są to naprężenia występujące w spoinie, nie w materiale rodzimym 

Dla spoin pachwinowych :

Naprężenia zastępcze dla spoiny pachwinowej:

-w tym przypadku traktujemy wszystkie naprężenia jak naprężenia styczne i dodajemy je zgodnie z zasadą dodawania wektorów.

Dla spoiny dwustronnej skręcanej pachwinowej :

Obliczanie wysokości spoiny pachwinowej:

Wiadomo, że w przypadku spawania nie zawsze elementy będą tej samej długości i grubości. Z tego względu możemy wyróżnić dwa przypadki dla których należy dobrać odpowiednią grubość spoiny

Pierwszy w którym grubość blachy dospawywanej prostopadle jest większa niż grubość blachy podstawy :

 

Drugi w którym grubość blachy dospawywanej prostopadle jest mniejsza niż grubość blachy podstawy :

Naprężenia dopuszczalne :

k’-        naprężenia dopuszczalne dla spoiny

z-         współczynnik jakości spoiny

            =0,5- dla spoiny zwykłej jakości

            =1 –dla spoiny kontrolowanej

zo– współczynnik rodzaju obciążenia 

Rodzaj spoiny Rodzaj obciążenia statycznego Zo
Czołowe
Sciskanie 0,85
Zginanie 0,80
Rozciąganie 0,75
Styczne   0,65
Pachwinowe               
wszystkie          0,65

 

k – naprężenia dopuszczalne dla materiału rodzimego

Re- granica plastyczności materiału

x-współczynnik bezpieczeństwa,

 

-dla obciążeń dynamicznych :

z_a – współczynnik rodzaju obciążenia dla obciążeń zmęczeniowych

 

Za –współczynnik rodzaju obciążeń i kształtu dla spoiny przy obciążeniach dynamicznych

Warunki wytrzymałości spoin przy obciążeniach prostych

Rodzaj obciążenia Schemat obciążenia Przekrój obliczeniowy Warunek wytrzymałościowy
Roziąganie
Ścinanie  
Ścinanie  
Ścinanie
Ścinanie
Ścinanie
Ścinanie

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Wytrzymałość zmęczeniowa wału – Projektowanie wału

Wytrzymałość zmęczeniowa wału   Współczynnik spiętrzenia naprężeń:Określa stosunek...

Koła pasowe

Koła pasowe   Konstrukcja uwarunkowana jest średnicą kół. d < 100 mm – koła pełne lub...

Przekroje spoin- Połączenia spawane – informacje ogólne

Przekroje spoin pachwinowych wypukła   płaska wklęsłą różnoboczna  

Materiały stosowane na śruby – Dodatki

Materiały stosowane na śruby Materiał Połączenia kd [MPa] Spoczynkowe Półruchowe Ruchowe Stal St5,...

Warunki wytrzymałościowe wpustu czółenkowego – Połączenia z wpustem czółenkowym – projekowanie

Warunek wytrzymałości wpustu czółenkowegoWarunek wytrzymałości wpustu liczymy z warunku...

Sprzęgła zębate, przegubowe

Sprzęgła zębate, przegubowe   Sprzęgła zębate – dwie tarcze, jedna z uzębieniem zewnętrznym a...

wady i zalety wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Zalety i wady połączenia z wpustem pryzmatycznym Zalety : 1. Centrowanie piasty w czopie, 2....

Obciążenie gnące – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe cylindryczne - projektowanie połączeń Obciążenie złącza wciskowego...

Przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu

Przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu      Zasadnicza cecha – uzyskanie zmian...

Zarysy wielowypustów – Połączenia wielowypustowe – informacje ogólne

 Zarysy połączeń wielowypustowych  a) proste zarysy boków   b) wielokarbowe   c)...