Obliczanie spoin

Obliczanie spoin :,

 

Dla spoin najlepszą hipotezę wytrzymałościową stanowi hipoteza Hubera-Von Missesa-itp.

Spoiny czołowe: 

Ponadto w spoinie czołowej traktujemy wszystkie naprężenia w charakterze takim jakim występują, tj. naprężenia normalne – traktujemy jako naprężenia normalne

Naprężenia styczne – traktujemy jako naprężenia styczne

Wspomniane jest o tym, z uwagi na fakt, iż w spoinach pachwinowych sytuacja nie jest taka oczywista.

Naprężenia zastępcze więc przyjmują postać :

W przypadku znacznej dominacji naprężeń stycznych (np. dla spoiny skręcanej) – traktujemy naprężenia zastępcze jako styczne co jest zgodne z poniższym:

Gdzie :

„‘ ” oznacza iż są to naprężenia występujące w spoinie, nie w materiale rodzimym 

Dla spoin pachwinowych :

Naprężenia zastępcze dla spoiny pachwinowej:

-w tym przypadku traktujemy wszystkie naprężenia jak naprężenia styczne i dodajemy je zgodnie z zasadą dodawania wektorów.

Dla spoiny dwustronnej skręcanej pachwinowej :

Obliczanie wysokości spoiny pachwinowej:

Wiadomo, że w przypadku spawania nie zawsze elementy będą tej samej długości i grubości. Z tego względu możemy wyróżnić dwa przypadki dla których należy dobrać odpowiednią grubość spoiny

Pierwszy w którym grubość blachy dospawywanej prostopadle jest większa niż grubość blachy podstawy :

 

Drugi w którym grubość blachy dospawywanej prostopadle jest mniejsza niż grubość blachy podstawy :

Naprężenia dopuszczalne :

k’-        naprężenia dopuszczalne dla spoiny

z-         współczynnik jakości spoiny

            =0,5- dla spoiny zwykłej jakości

            =1 –dla spoiny kontrolowanej

zo– współczynnik rodzaju obciążenia 

Rodzaj spoiny Rodzaj obciążenia statycznego Zo
Czołowe
Sciskanie 0,85
Zginanie 0,80
Rozciąganie 0,75
Styczne   0,65
Pachwinowe               
wszystkie          0,65

 

k – naprężenia dopuszczalne dla materiału rodzimego

Re- granica plastyczności materiału

x-współczynnik bezpieczeństwa,

 

-dla obciążeń dynamicznych :

z_a – współczynnik rodzaju obciążenia dla obciążeń zmęczeniowych

 

Za –współczynnik rodzaju obciążeń i kształtu dla spoiny przy obciążeniach dynamicznych

Warunki wytrzymałości spoin przy obciążeniach prostych

Rodzaj obciążenia Schemat obciążenia Przekrój obliczeniowy Warunek wytrzymałościowy
Roziąganie
Ścinanie  
Ścinanie  
Ścinanie
Ścinanie
Ścinanie
Ścinanie

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Informacje ogólne

 Elementy podatne - informacje ogólne Elementy podatne - to elementy w konstrukcji maszyn, które...

Napięcie wstępne śruby – Projektowanie połączeń śrubowych

  Napięcie wstępne w śrubie Napięcie wstępne w śrubie wprowadza się w celu wywołania...

Przekładnie cierne odciążone

Przekładnie cierne odciążone               Stosując je uzyskujemy odciążenie łożysk od sił...

Warunki wytrzymałościowe wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Warunek wytrzymałości wpustuWarunek wytrzymałości wpustu liczymy z warunku wytrzymałości ze...

Co to połączenie wpustowe – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Połączenia z wpustem pryzmatycznym – co to połączenie wpustowe Co to połączenie wpustowe...

Rodzaje połączeń spawanych i spoin – Połączenia spawane – informacje ogólne

Rodzaje spoin i połączeń spawanych  Rodzaje połączeń spawanych   Czołowe Pachwinowe...

Zdolność napędowa przekładni pasowej

Zdolność napędowa przekładni pasowej  Pod tym pojęciem rozumieć należy zdolność pasa do...

Zabudowa łożysk – Projektowanie łożysk

Zabudowa łożysk oraz luz roboczy Odpowiedni luz roboczy (tym samym odpowiednie obciążenie łożyska)...

Tarcie w złączu śrubowym – Informacje ogólne

Tarcie w złączu śrubowym  Prawa Tarcia Coulomba: Siła tarcia nie zależy od wielkości...

Podstawowe zasady projektowania wałów – Projektowanie wału

Zasady projektowania wału 1. Funkcja wału – co jest na nim obsadzone i w którym miejscu...