Oznaczenia i anatomia spoiny

Oznaczenia spoin

Oznaczenia mogą być przedstawiane na rysunku w dwa sposoby, uproszczone lub umownie

Uproszczony Umowny
Widok od strony lica
Widok przekroju spoiny
Widok od strony przeciwnej do lica „od spodu”

 

Zapis umowny spoin

Cołowa I         
Czołowa V
Czołowa 1/2V
Czołowa  V o stromych brzegach
Czołowa  1/2V o stromych brzegach
Czołowa Y
Czołowa 1/2Y
Czołowa U
Czołowa 1/2U
Pachwinowa
Brzeżna
Grzbietowa
Bezotworowa Punktowa
Napawanie na powierzchni

 

Przykładowe oznaczenia na rysunkach

 

spoina czołowa o przekroju 1/2V dwustronna o długości l i wymiarze a
spoina czołowa dwustronna o przekroju V, długości l i wymiarze a1 od strony lica oraz z pełnym przetopem od strony przeciwnej do strony lica (spoina podkładkowa) o wysokości wymiaru a2
spoina czołowa dwustronna o przekroju V, długości l i wymiarze a1 od strony lica oraz ze spoiną czołową I od strony przeciwnej
Spoina pachwinowa dwustronna z płaskim licem o długości l i wymiarze a oraz przeciwległa spoina pachwinowa
Spoina pachwinowa o wymiarze a2 z płaskim licem o długości l oraz spoina czołowa 1/2 Y  o wymiarze a1
Dwustronna spoina czołowa i pachwinowa o wymiarach a1 i a2 o długości l
Spoina czołowa Y o długości l i wymiarze a
spoina czołowa 1/2 Y o wymiarach l oraz a

 

Oznaczenia spoiny przerywanej

 

Dodatkowe oznaczenia

 

     Znaczenie Oznaczenie

Oznacza kształt lica spoiny 

keska prosta – lico płaskie 

kreska wklęsła  – lico wklęsłe 

kreska wypukła – lico wypukłe 

Oznacza usunięcie karbów i poddopień obróbką skrawaniem, aby zapewnić gładkie przejście ze spoiny do materiału rodzimego 
Oznacza pełny przetop w  gardzieli rowka poprzez wykonanie spoiny podkładkowej – spoiny po przeciwnej stronie zapewniającej szczelność
Oznacza wykonywanie spoiny w trakcie montażu (przy montażu)
Oznacza Ciągłość na całym obwodzie złącza 
Oznacza użycie podkładki zpawalniczej usuwanej po spawaniu- umieszczane po przeciwnej stronie znaku umownego- po stronie założenia podkłądki 
Oznacza użycie podkładki zpawalniczej nie usuwanej po spawaniu- umieszczane po przeciwnej stronie znaku umownego- po stronie założenia podkłądki 

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Klasyfikacja i charakterystyka hamulców

Klasyfikacja i charakterystyka hamulców. Hamulce – to urządzenia służące do zatrzymywania,...

Przekładnie łańcuchowe

Przekładnie łańcuchowe Przekładnie łańcuchowe – to dwa (lub więcej) koła łańcuchowe o specjalnym...

Konstrukcyjne odmiany wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Konstrukcyjne wymiary wpustówKonstrukcyjne odmiany wpustów wpust pryzmatyczny zaokrąglony i sposób...

Przekładnie cierne stożkowe

Przekładnie cierne stożkowe Przekładnie te stosuje się do przenoszenia napędu pomiędzy wałami o...

Zabezpieczenia połączeń śrubowych – Projektowanie połączeń śrubowych

Zabezpieczenia połączeń śrubowych Zabezpieczenia połączeń śrubowych – przed samo odkręcaniem się...

Sprzęgła tarczowe

Sprzęgła tarczowe   Zabezpieczamy się przed szybkim zużyciem, przyjmując: MT ≥ Mmax = M · K...

Prędkość graniczna łożyska – Projektowanie łożysk

 Prędkość graniczna łożysk ηgr -  prędkość graniczna łożysk tocznych  - podana w katalogu –...

Przygotowanie blach pod spoiny – Połączenia spawane – informacje ogólne

Sposoby przygotowań blach pod spoinySpawanie, napawanie i cięcie  a) spawanie na gorąco b)...

Zmniejszenie wcisku – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Zmniejszenie wcisku Montażowe zmniejszenie wcisku W przypadku złącza wtłaczanego następuje...

Opis gwintu – Informacje ogólne – gwinty

Opis gwintu    Gwint – geometria opisana krzywą równi pochyłej nawiniętej na walec o...