Oznaczenia i anatomia spoiny

Oznaczenia spoin

Oznaczenia mogą być przedstawiane na rysunku w dwa sposoby, uproszczone lub umownie

Uproszczony Umowny
Widok od strony lica
Widok przekroju spoiny
Widok od strony przeciwnej do lica „od spodu”

 

Zapis umowny spoin

Cołowa I         
Czołowa V
Czołowa 1/2V
Czołowa  V o stromych brzegach
Czołowa  1/2V o stromych brzegach
Czołowa Y
Czołowa 1/2Y
Czołowa U
Czołowa 1/2U
Pachwinowa
Brzeżna
Grzbietowa
Bezotworowa Punktowa
Napawanie na powierzchni

 

Przykładowe oznaczenia na rysunkach

 

spoina czołowa o przekroju 1/2V dwustronna o długości l i wymiarze a
spoina czołowa dwustronna o przekroju V, długości l i wymiarze a1 od strony lica oraz z pełnym przetopem od strony przeciwnej do strony lica (spoina podkładkowa) o wysokości wymiaru a2
spoina czołowa dwustronna o przekroju V, długości l i wymiarze a1 od strony lica oraz ze spoiną czołową I od strony przeciwnej
Spoina pachwinowa dwustronna z płaskim licem o długości l i wymiarze a oraz przeciwległa spoina pachwinowa
Spoina pachwinowa o wymiarze a2 z płaskim licem o długości l oraz spoina czołowa 1/2 Y  o wymiarze a1
Dwustronna spoina czołowa i pachwinowa o wymiarach a1 i a2 o długości l
Spoina czołowa Y o długości l i wymiarze a
spoina czołowa 1/2 Y o wymiarach l oraz a

 

Oznaczenia spoiny przerywanej

 

Dodatkowe oznaczenia

 

     Znaczenie Oznaczenie

Oznacza kształt lica spoiny 

keska prosta – lico płaskie 

kreska wklęsła  – lico wklęsłe 

kreska wypukła – lico wypukłe 

Oznacza usunięcie karbów i poddopień obróbką skrawaniem, aby zapewnić gładkie przejście ze spoiny do materiału rodzimego 
Oznacza pełny przetop w  gardzieli rowka poprzez wykonanie spoiny podkładkowej – spoiny po przeciwnej stronie zapewniającej szczelność
Oznacza wykonywanie spoiny w trakcie montażu (przy montażu)
Oznacza Ciągłość na całym obwodzie złącza 
Oznacza użycie podkładki zpawalniczej usuwanej po spawaniu- umieszczane po przeciwnej stronie znaku umownego- po stronie założenia podkłądki 
Oznacza użycie podkładki zpawalniczej nie usuwanej po spawaniu- umieszczane po przeciwnej stronie znaku umownego- po stronie założenia podkłądki 

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja spawana . Dla podanych danych i przypadków wyznaczyć wartość siły P, która może być przyłożona do dźwigni z uwagi na wytrzymałość złączy spawanych. Dwa przypadki...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja spawana, obciążony został dwiema składowymi siłami P Sprawdzić jego bezpieczeństwoDane: d, b, D, n, c, u, h, r, H, Re, X, z, z_a, Zog, Zor, Zoc, Zost Re-440MPa - granica...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji jednolitej

  Obliczenia konstrukcji jednolitychTreść : Wspornik traktowany jako metalowy blok jednorodny, obciążony został dwiema składowymi siłami P Sprawdzić jego bezpieczeństwoDane:L, b, h, g, D, r, w, c, H, d, u, l - wymiary geometryczneRe-440MPa - granica...

Przekładnie cierne stożkowe

Przekładnie cierne stożkowe Przekładnie te stosuje się do przenoszenia napędu pomiędzy wałami o...

obliczenia połączeń ciernych – Połączenia cierne czopowe stożkowe – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe - stożkowe Obliczenia Obliczenia można wykonywać ze względu na:  1) na...

Sposoby gwintowania – Dodatki

    Sposoby gwintowania     a i b - walcowanie gwintu przy pomocy płytek lub...

tarcie toczne – Informacje ogólne

Tarcie toczne Tarcie toczne – spowodowane jest nierównomiernym rozkładem nacisków spowodowanym...

Ogólny podział połączeń – Informacje ogólne

 Ogólny podział połączeń mechanicznych  Źródło: 1. J.Dietrych, Podstawy Konstrukcji Maszyn I,...

Przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu

Przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu      Zasadnicza cecha – uzyskanie zmian...

Sprężyny pojedyncze – Projektowanie sprężyn

Projektowanie sprężyn pojedynczychSprężyny o pręcie skręcanym     Warunki...

Warunki wytrzymałościowe wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Warunek wytrzymałości wpustuWarunek wytrzymałości wpustu liczymy z warunku wytrzymałości ze...

Tolerancje gwintów- Informacje ogólne – gwinty

Tolerancje  Dla śrub ogólnego przeznaczenia tolerancji średnicy rdzenia d1 nie określa się. Dla...

Hamulce cięgnowe

Hamulce cięgnowe Hamulce cięgnowe – charakteryzują się większą skutecznością hamowania stosujemy,...