Zmniejszenie wcisku

Montażowe zmniejszenie wcisku

W przypadku złącza wtłaczanego następuje zmniejszenie wcisku wynikające z odkształcenia plastycznego wierzchołków nierówności czopa i tulei

 

Gdy połączenie jest wtłączane, wcisk ulega zmniejszeniu z uwagi na odkształcenia plastyczne nierówności wykonania czopa i tulei

W takim razie, zmiana wcisku równa jest:

Rz1 – średnia wysokość chropowatości czopa

Rw2 – średnia wysokość chropowatości piasty

a=0,8÷1,2

W przypadku połączenia skurczowego ∆W=0  poprzez brak uplastyczniania wierzchołków nierówności poprzez brak wciskania.

Więc 

δε_R – montażowe zmniejszenie wcisku względnego, Jest to stosunek różnicy średnich wysokości chropowatości (ścieranych przez wcisk) do średnicy zakładanej połączenia wciskowego.

Termiczne zmniejszenie wcisku

W przypadku złącza montowanego termicznie poprzez ogrzanie piasty i spowodowanie poszerzenia średnicy otworu na skutek rozszerzalności cieplnej, lub ochłodzenie czopa i zmniejszenie średnicy wału na skutek skurczu cieplnego.

Nalezy jednak pamiętać , że zmiana wcisku na skutek działania odkształceń cieplnych, wynikać może także z tego, że temperatura montażu elementów może różnić się od temperatury pracy. Może także ulec zmianie w trakcie samej pracy, w wyniku nagrzewania się elementów.

Zmiana wcisku w takim wypadku (nie montażowym) 

Gdzie

δε_t – zmiana wcisku względnego spowodowana odkształceniami cieplnymi, Jest to stosunek odkształcenia cieplnego do średnicy zakładanej połączenia.

α_1 – współczynnik rozszerzalności cieplnej czopa

α_2 – współczynnik rozszerzalności cieplnej piasty

 t1 – temperatura czopa w trakcie pracy

 t2 – temperatura pisaty w trakcie pracy

 t_m – temperatura montażu

 

Często w wyniku wysokiej przewodności cieplnej metali zakłada się dla materiałów metalowych, że

t1=t2=t_m

 

Obciążeniowe zmniejszenie wcisku

 

Elementami łączonymi wciskowo są bardzo często wały i elementy na nich osadzone, które (np. w przemyśle lotniczym) osiągają bardzo wysokie prędkości obrotowe. Ale także np. pod działaniem ciśnienia czynnika.  Z uwagi na ten fakt wcisk może poprzez działanie siły odśrodkowej lub ciśnienia, lub innych czynników ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wtedy oznaczamy taką poprawkę jako

δε_z – zmiana wcisku względnego spowodowana obciążeniem zewnętrznym.

Ponadto

Zależność nacisku jednostkowego na powierzchni styku od wcisku względnego

Dla określonej wartości wcisku względnego

 

Przy wybranym pasowaniu

 

Minimalny wcisk względny z uwzględnieniem poprawek wcisku względnego (zestawienie najmniejszego czopu i największego możliwego otworu piasty z uwzględnieniem czynników zmieniających wcisk)  równy jest:

Gdzie

Maksymalny wcisk względny z uwzględnieniem poprawek wcisku względnego (zestawienie największego możliwego czopu z najmniejszym otworem piasty) z uwzględnieniem czynników zmieniających wcisk)  równy jest:

lub :

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Oznaczenia spoin – Połączenia spawane – informacje ogólne

Oznaczenia i anatomia spoiny Oznaczenia spoin Oznaczenia mogą być przedstawiane na rysunku w dwa...

Zalety i wady łożysk tocznych – Informacje ogólne

Zalety łożysk tocznych i ślizgowych     Zalety: mniejsze opory tarcia niż w łożyskach o...

Konstrukcyjne odmiany wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Konstrukcyjne wymiary wpustówKonstrukcyjne odmiany wpustów wpust pryzmatyczny zaokrąglony i sposób...

Materiały stosowane na sprężyny – Dodatki

Materiały stosowane na sprężynyMateriały przeznaczone na sprężyny dobiera się tak, aby miały...

Zalecenia konstrukcyjne dla połączeń śrubowych – Dodatki

  Zalecenia konstrukcyjne a, b - należy starać się sztywno związać części łączone c - musi...

Klasy śrub – Projektowanie połączeń śrubowych –

Klasy śrub W śrubach znormalizowanych wprowadzone zostało pojęcie klasy śruby. Określa ona...

Prędkość graniczna łożyska – Projektowanie łożysk

 Prędkość graniczna łożysk ηgr -  prędkość graniczna łożysk tocznych  - podana w katalogu –...

Porady konstrukcyjne oraz materiały stosowane na wały i osie – dodatki

Konsturkcyjne porady i materiały stosowane do wałów Porady konstrukcyjne. Wyważanie wału statyczne...

Normalizacja oraz dobór sprzęgieł

Normalizacja oraz dobór sprzęgieł Podstawowy parametr charakteryzujący sprzęgło to przenoszony Mo....

Tolerancje gwintów- Informacje ogólne – gwinty

Tolerancje  Dla śrub ogólnego przeznaczenia tolerancji średnicy rdzenia d1 nie określa się. Dla...