Obciążenie złącza czopowo cylindrycznego ciernego (wciskowego) 

Warunek który musi zostać spełniony aby zapewnić działanie złącza ciernego (wciskowego):

Obciążenie w postaci siły stycznej P nie może przekroczyć najmniejszej siły tarcia w złączu.

Gdzie:

P – obciążenie minimalne zapewniające stałość połączenia 

T – rozporządzalna siła tarcia w złączu

F – pole powierzchni styku

μ – współczynnik tarcia

p – nacisk

d – średnica cylindra powierzchni styku

l – długość wcisku

Dopuszczalne obciążenie momentem skręcającym połączenia ciernego czopowo cylindrycznego (wciskowego)

Najmniejszy wymagany nacisk na powierzchni styku połączenia ciernego :

 

Dla obciążenia siłą : 

Dla obciążenia momentem:

 

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Przykłady oznaczeń pasów klinowych

Przykłady oznaczeń przekładni pasowych Przykład oznaczenia pasów klinowych o przekroju C i L...

Przekładnie cierne stożkowe

Przekładnie cierne stożkowe Przekładnie te stosuje się do przenoszenia napędu pomiędzy wałami o...

Właściwości wytrzymałościowe materiału i bazy materiałowe  

Każdy materiał w swojej definicji ma przedziałki procentowe zawartości danego pierwiastka. Mimo,...

Stany naprężeń

  Stany naprężeń Stany naprężeń dzielimy na :                Stan jednorodny – gdy...

Obciążalność złącza ciernego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

.  Obciążalność złącza w zakresie odkształceń plastycznych Obliczenia sztywności wałów poprzecznej...

Informacje ogólne

 Elementy podatne - informacje ogólne Elementy podatne - to elementy w konstrukcji maszyn, które...

Obliczanie połączeń wielowypustowych – Połączenia wielowypustowe – projektowanie połączeń

Obliczanie połączeń wielowypustowych Obciążenie przypadające na jeden ząb z - liczba zębów w -...

Rodzaje połączeń wielobocznych – Połączenia wieloboczne – informacje ogólne

 Rodzaje połączeń wielobocznych  Połączenia wieloboczne  kwadratowe walcowe    kwadratowe stożkowe...

Odkształcenia elementów łączonych – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Odkształcenia elementów łączonych Złącze wciskowe Obciążanie złącza wciskowego momentem gnącym ...

Pasowanie – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Pasowanie dla połączeń wciskowych Pasowanie W przypadku elementów wykonanych ze stali  (materiału...