Obciążalność złącza w zakresie odkształceń plastycznych

Obliczenia sztywności wałów poprzecznej – giętej

Warunek obciążalności wymaga aby jednostkowa siła P/F – siła przypadająca na jednostkę powierzchni, była mniejsza od jednostkowej siły tarcia

p_0 μ na powierzchni styku gwarantowanej w warunkach pracy

Gdzie

p_0  – gwarantowany nacisk jednostkowy. Tzn. taki który zapewnia wytrzymałość złącza.

Dla obciążenia momentem siły

 

 

 

 

Względne obliczeniowe odkształcenia

Połączenia wciskowe wtłaczane:

Odkształcenia plastyczne w przypadku połączenia wciskowego wtłaczanego nie powodują osłabienia złącza. Ponadto nie wywołują także jego wzmocnienia, stąd też można przyjąć wcisk względny obliczeniowy  (używany w obliczeniach) gwarantujący nam p_0 większy niż ten przy przekraczaniu odkształceń plastycznych ε_Q Wtedy w obliczeniach przyjmuje się, że p_0 jest równe naciskom p_Q występującym przy przekraczaniu odkształceń w zakres odkształceń plastycznych.

Połączenia skurczowe

dla połączeń skurczowych, zalecane przyjmować p_0=1,5p_Q dla odkształcenia względnego wynoszącego więcej niż dwukrotność odkształceń względnych przy przekraczaniu granicy palstyczności ε_0≥ 2ε_Q

Natomiast dla wartości  ε_Q < ε_0 < 2ε_Q

 

Zależność jednostkowej siły tarcia od wcisku względnego

 

 Połączenie wtłaczane

 

b) Połączenie skurczowe

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Śruba pasowana – Informacje ogólne

Śruba pasowana– charakterystyka i warunki projektoweŚruba pasowana– to rodzaj śruby w której...

tarcie toczne – Informacje ogólne

Tarcie toczne Tarcie toczne – spowodowane jest nierównomiernym rozkładem nacisków spowodowanym...

Obliczanie spoin spawanych – Połączenia spawane – projektowanie połączeń spawanych

Obliczanie spoinObliczanie spoin :,   Dla spoin najlepszą hipotezę wytrzymałościową stanowi...

Samohamowność gwintuInformacje ogólne – gwinty

Samohamowność gwintuSamohamowność - to właściwość układu, w której opór tarcia statycznego...

Wyznaczanie długości ze względu dopuszczalne naciski powierzchniowe – Połączenia wieloboczne – projektowanie połączeń

Wyznaczanie długości ze względu na dopuszczalne naciski powierzchniowe Dla połączenia...

Zarysy wielowypustów – Połączenia wielowypustowe – informacje ogólne

 Zarysy połączeń wielowypustowych  a) proste zarysy boków   b) wielokarbowe   c)...

Montaż łożysk – Projektowanie łożysk –

Montaż łożysk Aby poprawnie przeprowadzić montaż łożysk, konieczne jest zachowanie wysokiej...

Podział sprzęgieł

Podział sprzęgieł Sprzęgłem – nazywamy zespół układu napędowego, przeznaczony do łączenia wałów i...

Pasowanie – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Pasowanie dla połączeń wciskowych Pasowanie W przypadku elementów wykonanych ze stali  (materiału...

Wykonywanie sprężyn – Dodatki

Wykonywanie sprężynSprężyny zazwyczaj wykonuje się z pręta okrągłego lub prostokątnego Dla prętów...