Obciążalność złącza w zakresie odkształceń plastycznych

Obliczenia sztywności wałów poprzecznej – giętej

Warunek obciążalności wymaga aby jednostkowa siła P/F – siła przypadająca na jednostkę powierzchni, była mniejsza od jednostkowej siły tarcia

p_0 μ na powierzchni styku gwarantowanej w warunkach pracy

Gdzie

p_0  – gwarantowany nacisk jednostkowy. Tzn. taki który zapewnia wytrzymałość złącza.

Dla obciążenia momentem siły

 

 

 

 

Względne obliczeniowe odkształcenia

Połączenia wciskowe wtłaczane:

Odkształcenia plastyczne w przypadku połączenia wciskowego wtłaczanego nie powodują osłabienia złącza. Ponadto nie wywołują także jego wzmocnienia, stąd też można przyjąć wcisk względny obliczeniowy  (używany w obliczeniach) gwarantujący nam p_0 większy niż ten przy przekraczaniu odkształceń plastycznych ε_Q Wtedy w obliczeniach przyjmuje się, że p_0 jest równe naciskom p_Q występującym przy przekraczaniu odkształceń w zakres odkształceń plastycznych.

Połączenia skurczowe

dla połączeń skurczowych, zalecane przyjmować p_0=1,5p_Q dla odkształcenia względnego wynoszącego więcej niż dwukrotność odkształceń względnych przy przekraczaniu granicy palstyczności ε_0≥ 2ε_Q

Natomiast dla wartości  ε_Q < ε_0 < 2ε_Q

 

Zależność jednostkowej siły tarcia od wcisku względnego

 

 Połączenie wtłaczane

 

b) Połączenie skurczowe

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Wady i zalety połączenia stożkowego – Połączenia cierne czopowe stożkowe – informacje ogólne

Połączenia cierne czopowe-stożkowe  Wady i zalety  Zalety:  Zdolność przenoszenia obciążeń...

Materiały stosowane na śruby – Dodatki

Materiały stosowane na śruby Materiał Połączenia kd [MPa] Spoczynkowe Półruchowe Ruchowe Stal St5,...

Spoina – Połączenia spawane – informacje ogólne

Połączenia spawane Spoina - rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów...

mapa połączeń śrubowych – Informacje ogólne – rodzaje połączeń śrubowych

Mapa połączeń śrubowych  Żródło 1. Mały poradnik mechanika, nauki matematyczno fizyczne i...

Rozkład obciążeń na wpuście pryzmatycznym – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Rozkład obciążenia na wpuście Mechanizm przenoszenia obciążeń z wału na wpust   Gdzie: P-siłą...

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowegoWystępują dwa przypadki dla wtłaczania i...

Informacje ogólne o łożyskach – Informacje ogólne

Łożyska toczne - informacje ogólne Łożysko - element maszynowy – którego zadaniem jest...

Materiały stosowane na sprężyny – Dodatki

Materiały stosowane na sprężynyMateriały przeznaczone na sprężyny dobiera się tak, aby miały...

Wymiary śrub – Informacje ogólne

Wymiary śruby - opis budowy śruby  Rysunek dokładnyRysunek umownyOznaczenie gwintu   ...

Mechanizm przełączania sprzęgieł

Mechanizm przełączania sprzęgieł   Rys.3.33 Mechanizm przełączania sprzęgieł  ...